Iepirkumu līgumi

Līguma noslēgšanas datums Līgums
01.12.2017. Līgums Nr.8.4/1114 par skriešanas/slēpošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumu ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”.
27.11.2017. Līgums Nr.8.4/1095 “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem”;
15.11.2017. Līgums Nr. 8.4/1029 “Par veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumiem”
12.10.2017. Līgums Nr. 8.11/931 “Veselības vingrošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
09.10.2017. Līgums Nr. 8.4/906 par “B” kategorijas autovadītāju teorētiskās un praktiskās apmācības pakalpojuma sniegšanu Rēzeknes novada pašvaldības Maltas vidusskolā.
02.10.2017. Līgums Nr.891 “Aerobikas un boules spēles nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”"
02.10.2017. Līgums Nr.892 “Nūjošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”";
02.10.2017. Līgums Nr.8.3/890 par autoceļa Nr. 9607 Rēzekne – Meļņova – Skudras 1,530 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūvi.
25.09.2017. Līgums Nr. 8.4/873 par “B” kategorijas autovadītāju teorētiskās un praktiskās apmācības pakalpojuma sniegšanu Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu, Kaunatas vidusskolā, Lūcijas Rancānes Makašanu amatu vidusskolā, Nautrēnu un Tiskādu vidusskolā;
18.09.2017. Līgums Nr. 643_Saimniecības_ preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām_18.09.2017
13.09.2017. Līgums Nr.8.3/858 “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai”. 
11.09.2017 Līgums Nr.8.4/850 “Video apstrādes klases inventāra iegāde”;
08.09.2017. Līgums Nr.8.3/848 par Jaunatnes ielas 0,994 km Uļjanovā, Rēzeknes novada Sakstagala pagastā pārbūvi;
08.09.2017. LĪGUMS Nr. 6.2/1
07.09.2017. Līgums Nr.8.3/846 par autoceļa Nr. 9610 Lejas Ančupāni – Lejas Ančupāni 0,391 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūvi;
06.09.2017. Līgums Nr. 6.2.39
05.09.2017. Līgums Nr.8.3/838 “Autoceļa Nr. 9632 Ratinīki – Obricki 0,436 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūve”;
05.09.2017. Līgums Nr.8.4/841 “Audio apstrādes klases inventāra iegāde”.
31.08.2017. LĪGUMS Nr.6.3/80
31.08.2017. LĪGUMS Nr. 8.3/830
28.08.2017. Līgums Nr. 6.3/104 par pārtikas produktu piegādi 
28.08.2017. Līgumi par pārtikas produktu piegādi Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Skudriņa” vajadzībām 2017./2018.gadā
29.08.2017. Līgums Nr.8.4/827 par lekciju/praktisko nodarbību pakalpojumu.
28.08.2017. Līgums 6.7 “Par pārtikas produktu piegādi”
28.08.2017. Līgums 6.6./38 “Par pārtikas produktu piegādi”
25.08.2017. Līgums Nr.6.3./100 “Par pārtikas produktu piegādi”
24.08.2017. Līgums Nr. 8.3/824 par atkritumu šķirošanas punktu izveidi Rēzeknes novada 8 pagastos
21.08.2017. Līgums 2017./8/RA “Par pārtikas produktu piegādi” 
17.08.2017. Līgums Nr.5/165 “Par pārtikas produktu piegādi”
15.08.2017. Līgums Nr.8.4/802 par lekciju/praktisko nodarbību pakalpojumu.
15.08.2017. Līgums Nr.8.4/800 par lekciju/praktisko nodarbību pakalpojumu.
10.08.2017. Līgums Nr.8.4/794 par lekciju/praktisko nodarbību pakalpojumu.
07.08.2017. Līgums Nr. 2 par Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” siltināšanas darbu veikšanu
01.08.2017. Līgums Nr.8.4/783 “Veselības veicināšanas nometnes organizēšanas pakalpojums bērniem ar īpašām vajadzībām ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”"
01.08.2017. Līgums Nr. IzL/17/07-2360VS par degvielas kredītkartes “VIADA” izmantošanu
02.08.2017. Līgums Nr. 6.7/37 par daudzfunkcionālās ēkas teritorijas labiekārtošanu ELFLA projekta ”Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā” īstenošanai
07.07.2017. Līgums Nr. 8.4/717 par zandartu mazuļu piegādi
06.07.2017. Līgums Nr.6.3/27.
29.06.2017. Līgums Nr. 8.4/700 par 3D un robotikas klases inventāra piegādi.
22.06.2017. Līgums Nr. 8.4/672 par izbraukuma veselības istabas pakalpojumu.
14.06.2017. LĪGUMS Nr. 6.7/31 par automobiļa iegādi Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām  
14.06.2017. LĪGUMS Nr.6.7/29 par malkas piegādi 
14.06.2017. LĪGUMS Nr.6.7/30 par malkas piegādi  
14.06.2017. Līgums Nr.6.3/25 SIA “RUVAR”
14.06.2017. Līgums Nr.6.2/24 SIA “Rēzeknes būvserviss”
7.06.2017. LĪGUMS Nr. 6.3/50 par malkas piegādi iepirkuma daļai Nr. 2 
7.06.2017.  LĪGUMS Nr. 6.3/49 par malkas piegādi iepirkuma daļai Nr. 1  
7.06.2017. LĪGUMS Nr. 6.3/48 par malkas piegādi iepirkuma daļai Nr. 3  
31.05.2017. LĪGUMS Nr. 6.3/47 par ceļu (ielu) uzturēšanas darbiem
30.05.2017. Līgums Nr.8.4/604 “Ūdenssporta inventāra iegāde”.
30.05.2017. Līgums Nr.8.4/603 “Velo inventāra iegāde”;
26.05.2017 Līgums Nr. 6.3/5 par dolomīta šķembu maisījuma piegādi Rēzeknes novada Čornajas pagastā
26.05.2017. Līgums Nr. 6.3/4 par drupinātās grants maisījuma piegādi Rēzeknes novada Čornajas pagastā
15.05.2017. LĪGUMS Nr. 6.3/57 par drupinātās grants un šķembu piegādi
 10.05.2017. LĪGUMS Nr. 10-05/17 par ceļu uzturēšanas darbiem  
24.04.2017. LĪGUMS Nr. 6.3./30 
12.04.2017. Līgums Nr.6.3/2 “Par malkas iegādi Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei”
12.04.2017. Līgums Nr.6.3/3 “Par kokskaidu granulu iegādi Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei”. Vienošanās par iepirkuma līguma grozījumiem.
26.05.2017. Grozījumi līgumā Nr.8.3/345 “Lūznavas muižas šķūņa pārbūve par plašizklaides pasākumu ēku”
11.04.2017. Līgums Nr. 8.3/345 “Lūznavas muižas šķūņa pārbūve par pašizklaides pasākumu ēku”
10.04.2017. Līgums Nr. 8.4/348 “Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām”
7.04.2017. Līgums Nr.6.71/13
07.04.2017. Līgums Nr. GPP 2017/2 “Ielu apgaismojuma tīkla izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta Janopoles ciemā”
31.03.2017. Līgums Nr. 8.4/305 “Par flīģeļa iegādi Maltas mūzikas skolas aprīkojuma modernizēšanai”.
22.03.2017. Līgums Nr. 8.3/266 “Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana”
22.03.2017. Saimniecības un celtniecības materiālu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2017. gadam
16.03.2017. Līgums “Par degvielas piegādi Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes autotransportam 2017.-2018.gadā”;
10.03.2017. Līgums Nr. 8.4/222 ” Rēzeknes novada vokālās studijas „SKONAI” nodrošināšana ar kustību un deju pedagogu”.  
10.03.2017. Līgums Nr. 8.4/221 “Rēzeknes novada vokālās studijas „SKONAI” nodrošināšana ar māksliniecisko vadītāju”;
06.03.2017 Līgums Nr. 8.4/175 “Automašīnu tehniskā apkope un remonts Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām”;
02.03.2017. Pirkuma līgums Nr. KK-03/2017 
28.02.2017. LĪGUMS Nr. 6.3/9
27.02.2017. LĪGUMS Nr6_3_11 GaPP2017_1 Kokskaidu granulu iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm.Vienošanās par grozījumiem 2017.gada 27.februāra Līgumā Nr.6.3./11 
23.02.2017. Līgums Nr. 6.3./10 “Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes transportam”
23.02.2017. Līgumi iepirkumā “Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā”
20.02.2017. Līgums Nr.1 VP/2017
17.02.2017. Līgums Nr.1 
08.02.2017. Līgums Nr. 1 “Par dolomīta šķembu, smilts un grants piegādi”
07.02.2017. Līgums Nr. 2 “Par dolomīta šķembu, smilts un grants piegādi”
20.01.2017 Līgums Nr.6.3./8 “Par kurināmās malkas piegādi”
02.01.2017. Līgums Nr.6.3/6 “Par akmens šķembu un grants šķembu maisījuma piegādi”
01.11.2016. Līgums Nr.6.3/83 par bīstamo koku zāģēšanu Dricānu pagasta pārvaldes teritorijā esošajos kapos
21.12.2016. Līgums Nr. 8.15/955 par jaunas vieglās automašīnas iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai
16.12.2016. Līgums Nr.IzL.16/12-793 VS
07.11.2016. Līgums Nr. LSP 544/2016 ”Kancelejas preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”
20.10.2016. LĪGUMS Nr. GPP 2016/3 „Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”
19.10.2016. Līgums Nr.Sak.p.p.2016/11
11.10.2016. Līgums Nr.2016/10/11 iepirkumā “Seguma atjaunošana Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta autoceļam Nr.7806 “Garanču vecais ceļš” km 0,000-1,948 1. un 2. posmam”(identifikācijas Nr.OPP 2016/2)
26.09.2016. “Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016.-2017.gadā”, ID Nr. DPP 2016/5.
26.09.2016. „Piena un piena produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016.-2017.gadā”, id Nr.DPP 2016/6
20.09.2016. DPP 2016/4 “Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku”
05.09.2016. Līgums Nr. LSP 511/2016 iepirkumā SPP 2016/5 “Saimniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”
30.08.2016. Līgums Nr.6.3/82 iepirkumā RNP LPP 2016/3 “Autobusa pakalpojumi Lūznavas pagasta skolēnu pārvadāšanai 2016./2017.mācību gadam” (identifikācijas Nr.LPP 2016/3)
17.08.2016. IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. Sak.p.p.2016/6
25.07.2016. Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vajadzībām 2016./2017.gadā: SIA “Bajards”, SIA “Kabuleti fruit”, SIA “Marijas centrs”, AS “Rankas piens”, “Vecā Maiznīca”
15.07.2016. Līgums Nr. 8.4/525 “Skatuves un tehniskā aprīkojuma nodrošinājums Rēzeknes novada dienu pasākumam”. 
29.06.2016. Līgums Nr. 6.3/8 “Smilts piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta objektu uzturēšanai”.
29.06.2016. Līgums Nr. 6.3/7 “Dabīgās grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta objektu uzturēšanai”;
29.06.2016. Līgums Nr. 6.3/6 “Drupinātās grants maisījuma piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta objektu uzturēšanai”;
29.06.2016. Līgums Nr. 6.3/5 “Dolomīta šķembu maisījuma piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta objektu uzturēšanai”;
21.06.2016 Līgums Nr. 8.3/475 “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā”
16.06.2016. Līgums Nr. GPP 2016/2
08.06.2016. Līgums Nr. 8.4/443 “Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 2.kārta”  
03.06.2016. Līgums Nr.6.3/231 par malkas piegādi 
03.06.2016. Līgums Nr.6.3/232 par malkas piegādi
02.06.2016. Līgums Nr. 8.3/430 “Atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 12 (divpadsmit) pagastos”
26.05.2016. Līgums Nr.6.3/33 iepirkumā RNP LPP 2016/1 “Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta iestāžu saimnieciskajām vajadzībām”
25.05.2016. Līgums Nr. 8.4/396 “Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 3.kārta”
25.05.2016. Līgums iepirkumā SPP 2016/2
19.05.2016. Līgums iepirkumā “Celtniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr. SPP2016/3.
16.05.2016. Līgums par Nr. 6.3./ 25-1 “Par Gaigalavas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras sezonā 2016. gadā”
11.05.2016. Līgums Nr. 8.3/351 “Lūznavas muižas parka labiekārtošana” 
10.05.2016. Līgums Nr. 8.3/346 „Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes jumta vienkāršotā atjaunošana”
22.04.2016. Līgums Nr.040/2016 
20.04.2016. Iepirkuma līgums 6.3/209 Nr.Sak.p.p.2016/5
20.04.2016. Iepirkuma līgums 6.3/214 Nr.Sak.p.p.2016/7
20.04.2016. Iepirkuma līgums 6.3/215 Nr.Sak.p.p.2016/7
20.04.2016. Iepirkuma līgums 6.3/212 Nr.Sak.p.p.2016/7
20.04.2016. Iepirkuma līgums 6.3/211 Nr.Sak.p.p.2016/7 
20.04.2016. Iepirkuma līgums Nr. Sak.p.p.2016/7
20.04.2016. Iepirkuma līgums “Saimniecības preču piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm” Nr.Sak.p.p.2016/3
20.04.2016. Iepirkuma līgums “Par kurināmā piegādi Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm” Nr. Sak.p.p.2016/8
18.04.2016. Iepirkuma līgums “Kancelejas preču piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm” Nr.Sak.p.p.2016/4
15.04.2016. Dolomīta šķembu piegāde”. Līgums Nr.Sak.p.p.2016/2
11.04.2016. Līgums Nr. 8.4/280 “Par autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvdarbu laikā”.
14.03.2016. Līgums Nr. 8.4/233 “Pedagogu praktiskās nodarbības projekta “Globālās skolas: EYD 2015″ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros”.  
09.03.2016. Līgums Nr. 6.3/1 “Par automobiļa iegādi Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes vajadzībām”
25.02.2016. LĪGUMS Nr.4.24/4 par “Autotransporta pakalpojumiem Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skolas vajadzībām”
24.02.2016. Līgums Nr. 8.11/148 “Par pedagogu mācībām projekta „Globālās skolas: EYD 2015” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros”
23.02.2016. LĪGUMS NR.6.3./14(9-10-11-12-13-14) par pārtikas produktu piegādi
23.02.2016. LĪGUMS NR.6.3./13(6-8) par pārtikas produktu piegādi
23.02.2016. LĪGUMS NR.6.3./12(5-7) par pārtikas produktu piegādi
23.02.2016. LĪGUMS NR.6.3./11(4) par pārtikas produktu piegādi
23.02.2016. LĪGUMS NR.6.3./8(3) par pārtikas produktu piegādi
23.02.2016. LĪGUMS NR.6.3./10(2) par pārtikas produktu piegādi
23.02.2016. LĪGUMS NR.6.3./9 (1) par pārtikas produktu piegādi
22.02.2016. Līgums Nr.8.4/107 “Par autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvdarbu laikā”
12.02.2016. LĪGUMS Nr.6.3./6
22.01.2016. Degvielas iegāde Griškānu pagasta pārvaldei 2016.-2017.gadam
22.01.2016. LĪGUMS Nr. GPP 2015/4 par gāzes piegādi Griškānu pagasta pārvaldei 2016.-2018.gadam
21.01.2016. Līgums Nr.8.4/47 „Iespieddarbi Rēzeknes novada pašvaldības vajadzībām”
15.01.2016. Līgums Nr.8.4/15 „Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām”.
07.01.2016. Pārtikas produktu pirkuma līgums GPP 2015/6/6 
07.01.2016. Pārtikas produktu pirkuma līgums GPP 2015/6/5  
07.01.2016. Pārtikas produktu pirkuma līgums GPP 2015/6/1/3/4 
07.01.2016. Pārtikas produktu pirkuma līgums GPP 2015/6/2

2015. gada iepirkumu līgumi

2014. gada iepirkumu līgumi