Publicēts 13.12.2017
„Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Stružānu pagasta pārvaldes kultūras namam”
„Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Stružānu pagasta pārvaldes kultūras namam”
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –28.12.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets - „Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Stružānu pagasta pārvaldes kultūras namam”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona: Sarmīte Stepiņa, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2017
„Akmens šķembu un grants šķembu maisījuma piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta ceļu uzturēšanai”
Iepirkums „Akmens šķembu un grants šķembu maisījuma piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta ceļu uzturēšanai”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2017/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 27. decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi Rēzeknes novada Dricānu pagastā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2017
Lekciju/praktisko nodarbību pakalpojums 2018. gadā ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Lekciju/praktisko nodarbību pakalpojums 2018.gadā ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/50
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.12.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: lekciju/praktisko nodarbību pakalpojums 2018.gadā ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2017
„Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei”
„Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei”
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –18.12.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets - „Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.12.2017
„Drupinātas grants un dolomīta šķembu piegāde RNP Sakstagala un Kantinieku pagastu ceļu uzturēšanai”
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 15. decembrī plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Drupinātas grants un dolomīta šķembu piegāde RNP Sakstagala un Kantinieku pagastu ceļu uzturēšanai” .
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2017
Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes transportam 2018.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 7. decembris, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2017
Būvprojektu “Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve un smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/49
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.12.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvprojektu "Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve un smēdes ēkas atjaunošana" izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.11.2017
Sešu autoceļu pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi projektā “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/48
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 07.12.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: sešu autoceļu pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi projektā "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.11.2017
ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana
Ar iepirkuma komisijas 2017. gada 23. novembra lēmumu iepirkums ir pārtraukts sakarā ar to, ka vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta pirmajā daļā noteikto līgumcenas robežu – 42000 euro (bez PVN).
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2017
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes autotransportam
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.11.2017. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Aivars Lukša , tel. 29423522 , e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk