Publicēts 15.09.2016
„Teritoriju labiekārtošana Sakstagala pagasta Sakstagala un Ciskādu ciemā un Kantinieku pagasta Liužas ciemā”
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 28. septembrī plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Teritoriju labiekārtošana Sakstagala pagasta Sakstagala un Ciskādu ciemos un Kantinieku pagasta Liužas ciemā”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova, tel. 64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.09.2016
Būvprojekta “Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Ar iepirkumu komisijas 21.09.2016. lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 42000 euro.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.09.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvprojekta "Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā" izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2016
Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs:RNPAPP 2016/4
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 19.09.2016.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona:Raitis Šakalovs, mob.29467307, e-pasta adrese:info@audrini.lv
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 06.09.2016.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.09.2016
Piena un piena produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016.-2017.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2016/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 16.septembrim plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese - „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets - Piena un piena produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016.-2017.gadā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2016
Vides kvalitātes uzlabošana Sakstagala pagasta teritorijā. Celiņu seguma atjaunošana Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 9. septembrī plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: “Vides kvalitātes uzlabošana Sakstagala pagasta teritorijā. Celiņu seguma atjaunošana Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.: 64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2016
Autobusa iegāde Lūznavas pagasta pārvaldes vajadzībām
Identifikācijas numurs: RNP LPP 2016/4
Paredzamais Līguma izpildes termiņš: 1 mēnesis
Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 24. augustā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016. gada 26. septembrī plkst. 10.00
Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldē, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Vladimirs Špeļs, tālr. 28374275, e-pasts: info@luznava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2016
Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.09.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2016
„Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 5. septembrī plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Reņa Gailuma tel. 22404228, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2016
Saimniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2016/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –26.08.2016
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – SAIMNIECĪBAS PREČU IEGĀDE STRUŽĀNU PAGASTA PĀRVALDES IESTĀŽU VAJADZĪBĀM
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, tālr. 22018676
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.08.2016
„Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016. -2017. gadā”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2016/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 24. augustam plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016.-2017. gadā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk