Publicēts 08.11.2017
Būvprojekta “Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Ar iepirkuma komisijas 2017. gada 17. novembra lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus iepirkuma nolikumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.11.2017
Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Stružānu pagasta pārvaldes kultūras namam
Stružānu pagasta pārvaldes iepirkums id.nr. SPP2017/10 “Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Stružānu pagasta pārvaldes kultūras namam” tika pārtraukts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2017
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta” īstenošanai
Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta" īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/45
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.12.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2017
Programmas vadītāja un mentoru pakalpojumi projekta “PROTI un DARI!” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/44
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.11.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: programmas vadītāja un mentoru pakalpojumi projekta "PROTI un DARI!" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Gunita Veismane, tel.20214720, e-pasts: gunita.veismane@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2017
Malkas iegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.11.2017. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Aivars Lukša , tel. 29423522 , e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi
Ar iepirkumu komisijas 01.11.2017. lēmumu ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2017. gada 14. novembrim plkst.11-00, kā arī veikti sekojoši grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos: 1) sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm ir veiktas korekcijas buvdarbu apjomos; "2) sakarā ar piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu nolikuma 2.1.2. apakšpunktā vārdi un skaitļi "Neatvērt līdz 2017. gada 7. novembrim plkst.11-00" aizstāti ar vārdiem un skaitļiem "Neatvērt līdz 2017. gada 14. novembrim plkst.11-00", nolikuma 3.4.punktā vārdi un skaitļi "līdz 2017. gada 7. novembrim plkst.11-00" aizstāti ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2017. gada 14. novembrim plkst.11-00".

 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2017
Pārtikas produktu piegāde Maltas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: MSIS 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.11.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: pārtikas produktu piegāde Maltas speciālās internātmapatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rozentovas ielā 9, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Kontaktpersona: Ināra Grišāne, tel.64631050, e-pasts: inara226@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2017
LĒMUMS par iepirkuma „ Palu radīto bojājumu novēršanas darbi uz pašvaldības ceļiem Ilzeskalna pagastā.” (identifikācijas Nr. DPP 2017/5) REZULTĀTIEM
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.09.2017
Autoceļa Nr.7405 Ļodāni – Aizpūre 2,314 km Rēzeknes novada Nagļu pagastā pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/42
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.10.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļa Nr.7405 Ļodāni - Aizpūre 2,314 km Rēzeknes novada Nagļu pagastā pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta" ietvaros"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2017
Saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdekļu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASI 2017/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2017. plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: Saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdekļu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontaktpersona: J. Puriņš, tel.29487740, e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk