Publicēts 31.08.2017
Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi Rēzeknes novada Dricānu pagastā
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2017/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 30.augusts plkst.16-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi Rēzeknes novada Dricānu pagastā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2017
Saimniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –11.09.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets - „Saimniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 22018676, 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2017
Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/41
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.09.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Aldis Ciukmacis, tel.64607181, e-pasts: sports@rdnet.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASI 2017/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.09.2017. plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontaktpersona: J. Puriņš, tel.29487740, e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.08.2017
Siltumtrases un katlu mājas pārbūve Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkums „ Siltumtrases un katlu mājas pārbūve Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 4. septembris plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – siltumtrases un katlu mājas pārbūve Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.08.2017
Par “B” kategorijas autovadītāju teorētisko un praktisko apmācību Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/40
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.08.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: "B" kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Vilis Deksnis, tel.29469704, e-pasts: vilis.deksnis@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.08.2017
Dzīvojamās mājas Miera ielā 10, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, jumta remonts
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 30.08.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – „Dzīvojamās mājas Miera ielā 10, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, jumta remonts”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona – Vilis Tutins, info@struzani.lv, tālr. 20211133
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Iepirkuma identifikācijas Nr. – KPP 2017/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 25.08.2017.plkst.10.00
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde Rāznas ielā 38, Kaunata, LV-4622
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde Rāznas ielā 38., Kaunata plkst. 8.00 - 16.30 (12.00 - 12.30 pusdienu pārtraukums)
Kontaktpersona – Antonija Gaveika tālr: 64667002
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Skudriņa” vajadzībām 2017./2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. – Sak.p.p. 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –16.08.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas produktu piegāde Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Skudriņa” vajadzībām 2017./2018.gadā”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Pasūtījuma nosaukums un adrese – Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona – Olga Muravjova, info@sakstagals.lv, tālr. 646640550, mob. 29133899
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2017./2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –14.08.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2017./2018.gadā”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona – Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk