Publicēts 20.06.2017
Atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 8 (astoņos) pagastos
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/30
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. līdz plkst. 11.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 8 (astoņos) pagastos
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.26531242, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/29
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Franča Trasuna muzeja "Kolnasāta" remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” siltināšanas darbi
Pasūtītājs: Nautrēnu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: NPP 2017/3
Iepirkuma priekšmets: Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” siltināšanas darbi
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura būvdarbu līgumcena ir vienāda ar 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017.plkst.11:00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, mob.29468107, e-pasta nautreni.pag@e-apollo.lv.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes autotransportam 2017./2018 gadiem
Pasūtītājs: Nautrēnu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: NPP 2017/2
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes autotransportam 2017./2018. gadiem
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017.plkst.10:30 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, mob.29468107, e-pasta nautreni.pag@e-apollo.lv.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm
Pasūtītājs: Nautrēnu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: NPP 2017/1
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017.plkst.10:00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, mob.29468107, e-pasta nautreni.pag@e-apollo.lv.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2017 – 2018. gadā
Atklātais konkurss "Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2017 - 2018. gadā"
Identifikācijas Nr. KPP 2017/7
Publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības birojā 19.06.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks : Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē Rāznas ielā 38., līdz 2017. gada 10. jūlijam plkst. 11.00

 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2017
Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.06.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Terēzija Kruste, tel.64607195, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2017
Celtniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –28.06.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Celtniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2017
Boules spēles nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Ar iepirkumu komisijas 15.06.2017. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2017
Skriešanas/slēpošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Ar iepirkumu komisijas 15.06.2017. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums.
 Lasīt vairāk