Publicēts 04.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Iepirkuma identifikācijas Nr. – KPP 2017/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 25.08.2017.plkst.10.00
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde Rāznas ielā 38, Kaunata, LV-4622
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde Rāznas ielā 38., Kaunata plkst. 8.00 - 16.30 (12.00 - 12.30 pusdienu pārtraukums)
Kontaktpersona – Antonija Gaveika tālr: 64667002
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Skudriņa” vajadzībām 2017./2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. – Sak.p.p. 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –16.08.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas produktu piegāde Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Skudriņa” vajadzībām 2017./2018.gadā”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Pasūtījuma nosaukums un adrese – Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona – Olga Muravjova, info@sakstagals.lv, tālr. 646640550, mob. 29133899
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2017./2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –14.08.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2017./2018.gadā”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona – Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2017.-2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 18.augusts plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese - „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets - pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.07.2017
Video apstrādes klases inventāra iegāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/39
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.08.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: video apstrādes klases inventāra iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Juris Dombrovskis, tel.27878199, e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2017
Autoceļu pārbūve projekta „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/37
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 23. augustam plkst.11-00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošanai pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tālr. 64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2017
Daudzfunkcionālās ēkas teritorijas labiekārtošana ELFLA projekta ”Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2017/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28.jūlijā plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Daudzfunkcionālās ēkas teritorijas labiekārtošana ELFLA projekta ”Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā” īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Genovefa Gailuma tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.07.2017
Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/38
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.07.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.07.2017
Autopiekabju ar aprīkojumu inventāra transportēšanai iegāde
Ar iepirkuma komisijas 18.08.2017. lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.


 Lasīt vairāk
Publicēts 10.07.2017
Audio apstrādes klases inventāra iegāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/35
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.07.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: audio apstrādes klases inventāra iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Juris Dombrovskis, tel.27878199, e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk