Publicēts 22.06.2017
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/31
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.07.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2017
Fizisko aktivitāšu nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.07.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: fizisko aktivitāšu nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 8 (astoņos) pagastos
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/30
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. līdz plkst. 11.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 8 (astoņos) pagastos
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.26531242, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/29
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Franča Trasuna muzeja "Kolnasāta" remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” siltināšanas darbi
Pasūtītājs: Nautrēnu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: NPP 2017/3
Iepirkuma priekšmets: Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” siltināšanas darbi
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura būvdarbu līgumcena ir vienāda ar 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017.plkst.11:00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, mob.29468107, e-pasta nautreni.pag@e-apollo.lv.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes autotransportam 2017./2018 gadiem
Pasūtītājs: Nautrēnu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: NPP 2017/2
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes autotransportam 2017./2018. gadiem
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017.plkst.10:30 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, mob.29468107, e-pasta nautreni.pag@e-apollo.lv.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm
Pasūtītājs: Nautrēnu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: NPP 2017/1
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017.plkst.10:00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, mob.29468107, e-pasta nautreni.pag@e-apollo.lv.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2017 – 2018. gadā
Atklātais konkurss "Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2017 - 2018. gadā"
Identifikācijas Nr. KPP 2017/7
Publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības birojā 19.06.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks : Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē Rāznas ielā 38., līdz 2017. gada 10. jūlijam plkst. 11.00

 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2017
Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.06.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Terēzija Kruste, tel.64607195, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2017
Celtniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –28.06.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Celtniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk