Publicēts 16.05.2016
Skatuves un tehniskā aprīkojuma nodrošinājums Rēzeknes novada dienu pasākumam
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.05.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: skatuves un tehniskā aprīkojuma nodrošinājums Rēzeknes novada dienu pasākumam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Ināra Pleikšne, tel.64607199, e-pasts: inara.pleiksne@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.05.2016
Malkas piegāde Rēzeknes novads Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 26. maijs plkst.13:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Malkas piegāde Rēzeknes novads Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2016
Atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 12 (divpadsmit) pagastos
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.05.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 12 (divpadsmit) pagastos
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.26531242, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2016
Dricānu vidusskolas vienkāršota atjaunošana
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 24.maijam plkst.11-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas vienkāršota atjaunošana
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.05.2016
Pārtikas produktu iegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm
Iepirkuma identifikācijas nr.: NPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.05.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Nautrēnu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: pārtikas produktu iegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Nautrēnu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", c.Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, tel.29468107, e-pasts: livija.plavinska@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.04.2016
Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes jumta vienkāršotā atjaunošana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.05.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes jumta vienkāršotā atjaunošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks tel.26409101, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.04.2016
Lūznavas muižas parka labiekārtošana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.05.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Lūznavas muižas parka labiekārtošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks tel.26409101, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.04.2016
Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes jumta vienkāršotā atjaunošana
Ar iepirkuma komisijas 2016. gada 21. aprīļa lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar konstatētajām nepilnībām būvdarbu apjomu sarakstā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2016
Celtniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 29.04.2016
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Celtniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2016
Elektropreču un santehnikas iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 29.04.2016
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Elektropreču un santehnikas iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, tālr. 22018676
 Lasīt vairāk