Publicēts 11.03.2016
Ilzeskalna pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras sezonā 2016. gadā
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 22. marts plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Ilzeskalna pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras sezonā 2016.gadā.”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Juris Gailums tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.03.2016
Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 2. kārta
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.05.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 2. kārta
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.03.2016
Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.03.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā projekta "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.03.2016
Par uzvarētāju iepirkumā “Pedagogu praktiskās nodarbības projekta “Globālās skolas: EYD 2015″ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros”, identifikācijas Nr. RNP 2016/5
Ar iepirkumu komisijas 2016. gada 3. marta lēmumu par uzvarētāju iepirkumā "Pedagogu praktiskās nodarbības projekta “Globālās skolas: EYD 2015″ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros", identifikācijas Nr. RNP 2016/5, atzīta biedrība "Zaļā brīvība" (40008001945).
Piedāvātā līgumcena EUR 5990,00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2016
Degvielas piegāde Tiskādu bērnu nama autotransportam
Iepirkuma identifikācijas nr.: TBN 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.03.2016. līdz plkst. 14.30
Pasūtītāja nosaukums: Tiskādu bērnu nams
Iepirkuma priekšmets: degvielas piegāde Tiskādu bērnu nama autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona: Žanis Feldmanis tel.64646135, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2016
Degvielas piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas autotransportam
Iepirkuma identifikācijas nr.: TSIP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.03.2016. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Tiskādu speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: degvielas piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona: Žanis Feldmanis tel.64646135, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2016
Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 3. kārta
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.04.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 3. kārta
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.03.2016
„Malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei”
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.03.2016. līdz plkst. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.02.2016
„Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 2016.gadam”
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2016.gada 14.marts, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - „Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 2016.gadam”
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.02.2016
Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.KPP2016/3
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.03.2016. līdz plkst. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: "Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei"
Kontaktpersona: Marija Rukmane, T.:28330703, e-pasts: marija.rukmane@kaunata.lv
 Lasīt vairāk