Publicēts 14.01.2016
Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.:ASI 2016/1 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:25.01.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontaktpersona: Jānis Puriņš, tel.29487740, e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.01.2016
Degvielas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes transportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 25. janvārim plkst.14-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – degvielas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes transportam
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.01.2016
Bērzgales pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2016.- 2017. gadā.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.01.2016. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Bērzgales pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2016.- 2017. gadā.”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona: A. Dunskis, mob.tel.28378899, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.01.2016
Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai un mazgāšanas līdzekļu iegāde Kaunatas pārvaldes iestāžu vajadzībām
Ar iepirkumu komisijas 26.01.2016.lēmumu tiek pārtraukts iepirkums Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai un mazgāšanas līdzekļu iegāde Kaunatas pārvaldes iestāžu vajadzībām, Identifikācijas nr.: KPP2016/1, jo tehniskās specifikācijas 1.2. un 3 daļā nav norādīts konkrēts preču daudzums un preču parametri. Lēmums - pielikumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.01.2016
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: APP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.01.2016. līdz plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums: Audriņu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Lidicas ielā 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611
Kontaktpersona: E. A. Bindemanis, tel.64628222, e-pasts: info@audrini.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.01.2016
Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 2.kārta
Ar iepirkumu komisijas 2016. gada 7. marta lēmumu iepirkuma procedūra pārtraukta, pamatojoties uz nolikuma 4.6.3.apakšpunktu, jo iesniegts tikai viens piedāvājums.

 Lasīt vairāk
Publicēts 05.01.2016
Iespieddarbi Rēzeknes novada pašvaldības vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.01.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: iespieddarbi Rēzeknes novada pašvaldības vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.12.2015
Kancelejas, saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPP 2015/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.01.2016. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Kancelejas, saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona: I.Adijāne, tel.646-44644, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2015
Iespieddarbi Rēzeknes novada pašvaldības vajadzībām
Ar iepirkuma komisijas 2015.gada 22.decembra lēmumu iepirkums ir pārtrauks, sakarā ar tehniskajā specifikācijā konstatētajām neprecizitātēm.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/29
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.12.2015. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: iespieddarbi Rēzeknes novada pašvaldības vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.12.2015
Mēbeļu un telpu iekārtu iegāde Lūznavas muižas kompleksa vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.12.2015. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: mēbeļu un telpu iekārtu iegāde Lūznavas muižas kompleksa vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Iveta Balčūne tel.29390701, e-pasts: iveta.balcune@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk