Publicēts 17.05.2017
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm
Iepirkuma nosaukums: "Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm"
Identifikācijas Nr.: BPP 2017/2
Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkumu dokumentu iesniegšanas vieta un datums: Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Rītupes ielā 34., darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Dokumenti jāiesniedz līdz 31.05.2017 plkst. 15.00
Kontaktpersonas: Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs – Arvīds Dunskis, mob. tel. 28378899
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2017
Malkas piegāde 600 m3 apjomā
Iepirkuma identifikācijas numurs: ASI 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29. maijs plkst.12-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Adamovas speciālā internātpamatskola, reģ.Nr.90000048186, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Adamovas speciālajai internātpamatskolai.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās 9.00 - 15.00).
Kontaktpersona: J.Puriņš tel.29487740
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2017
Pašvaldības ceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Bērzgales pagastā 2017.-2018. gadā
Iepirkuma nosaukums: "Pašvaldības ceļu (ielu) uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Bērzgales pagastā 2017.-2018. gadā"
Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPP 2017/1
Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkumu dokumentu iesniegšanas vieta un datums: Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Rītupes ielā 34., darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Dokumenti jāiesniedz līdz 30.05.2017 plkst. 15.00
Kontaktpersona: Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs – Arvīds Dunskis, mob. tel. 28378899
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.05.2017
Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)
Ar iepirkuma komisijas 15.06.2017. lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo vienīgā atbilstošā pretendenta piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.05.2017
Specializēto multimediju klašu izveide
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: specializēto multimediju klašu izveide
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Juris Dombrovskis, tel.27878199, e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2017
Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: RNPAPP 2017/6
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 23.05.2017.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Raitis Šakalovs, mob.29467307, e-pasta adrese:info@audrini.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2017
Aktīvas atpūtas inventāra iegāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.05.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: aktīvas atpūtas inventāra iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Šaudiņš, tel.64607172, e-pasts: janis.saudins@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2017
Dzīvojamās mājas Miera ielā 3, Miera ielā 4, Miera ielā 6, Miera ielā 10, Miera ielā 13, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, jumta remonts
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –17.05.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – dzīvojamās mājas Miera ielā 3, Miera ielā 4, Miera ielā 6, Miera ielā 10, Miera ielā 13, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, jumta remonts
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Vilis Tutins, info@struzani.lv, tālr. 20211133
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2017
Drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: CPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.05.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2017
Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā 2017. gada vasaras sezonā
Iepirkuma nosaukums: "Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā 2017. gada vasaras sezonā"
Identifikācijas Nr.: KPP 2017/6
Iepirkumu dokumentu iesniegšanas vieta un datums: Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Rāznas ielā 38., darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Dokumenti jāiesniedz līdz 02.05.2017 plkst. 10.00
Piedāvājumu atvēršanas laiks: 02.05.2017. plkst. 10.00
Kontaktpersonas: Kaunatas pagasts - Juris Cipruss tālr. 29285629; Mākoņkalna pagasts - Rolands Kalvis tālr. 29299487
 Lasīt vairāk