Publicēts 09.02.2016
Automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.02.2016. līdz plkst. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2016
Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai
Ar iepirkumu komisijas 2016.gada 7.marta lēmumu iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz nolikuma 6.6.7.apakšpunktu, jo iesniegtie piedāvājumi atzīti par neatbilstošiem iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2016
Lapu koku zāģu skaidu piegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2016/01
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.02.2016. līdz plkst. 13:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Lapu koku zāģu skaidu piegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Vitālijs Muravskis, tel.29121834, e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2016
Autotransporta pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RN BJSS 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 16. februāris plkst.14:00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skola
Iepirkuma priekšmets: Autotransporta pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldībā, 11.kabinetā, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Aldis Ciukmacis, tāl.nr. 64607181, e-pasts: sports@rdnet.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.02.2016
Degvielas iegāde 2016.gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma priekšmets – Degvielas iegāde 2016.gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām;
Iepirkuma identifikācijas numurs - OPP 2016/1
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2016. gada 16. februārim, plkst.11-00, Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē: „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30);
Kontaktpersona: Ozolmuižas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Petrovska, tālrunis: 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.02.2016
Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai un mazgāšanas līdzekļu iegāde Kaunatas pārvaldes iestāžu vajadzībām
Identifikācijas . nr. KPP2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:15.02.2016. pl.10.00
Rāznas 38 Kaunata Rēzeknes novads LV4622
Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai un mazgāšanas līdzekļu iegāde Kaunatas pārvaldes iestāžu vajadzībām.
Kontaktpersona : Marija Rukmane te.28330703
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2016
„Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai 2016.gadam”
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 8. februāris plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai 2016.gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Juris Gailums tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.01.2016
Pedagogu mācības projekta “Globālās skolas: EYD 2015″ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.02.2016. līdz plkst. 16.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: pedagogu mācības projekta "Globālās skolas: EYD 2015" Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Inta Ozolniece tel.26333763, e-pasts: inta.ozolniece@gmail.com
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2016
Pārtikas produktu piegāde Gaigalavas pamatskolas un Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - GaPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2016. gada 2. februāris, plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Gaigalavas pamatskolas un Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona –Ilga Švarce, tālrunis 64644531, e-pasts: gaigalavapii@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.01.2016
Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes transportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - GaPP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2016. gada 29. janvāris, plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Iepirkuma priekšmets – Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes transportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona – Voldemārs Vabals, mob.t. 26334750, tālrunis 64644537, e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk