Publicēts 15.07.2016
Malkas iegāde Veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.08.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: malkas iegāde Veselības un sociālās aprūpes centra "Malta" apkures vajadzībām
Kontaktpersona: Arturs Bogdans, tel.26566794, e-pasts: vsacmalta@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.07.2016
Par “B” kategorijas autovadītāju teorētisko un praktisko apmācību Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.08.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: "B" kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Vilis Deksnis, tel.29469704, e-pasts: vilis.deksnis@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.07.2016
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2016.-2017. gadā
Identifikācijas nr. KPP2016/7
Termiņš piedāvājumu iesniegšanai 18.07. 2016. pl.14.00
Pasūtītāja adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas 38 Kaunata LV4622
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2016.-2017.gadā"
Kontaktpersona Juris Cipruss t.29285629 e pasts .juris.cipruss@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.06.2016
“Daudzfunkcionālās ēkas cokola siltināšana Ilzeskalnā “
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2016/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 12. jūlijā plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: “Daudzfunkcionālās ēkas cokola siltināšana Ilzeskalnā “
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 4, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Genovefa Gailuma tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.06.2016
Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „ZVANIŅŠ” vajadzībām 2016./2017. gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2016/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 11.07.2016
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „ZVANIŅŠ” vajadzībām 2016./2017. gadā
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, tālr. 22018676
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2016
„Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku”
Ar iepirkuma komisijas 2016. gada 8. jūlija lēmumu Iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm būvdarbu apjomos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.06.2016
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 14. jūnijā plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldei”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Genovefa Gailuma tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.06.2016
Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.06.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Eduards Grišuļonoks, tel.29108439, e-pasts: info@silmala.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.05.2016
Kaunatas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana
Iden. nr. KPP2016/6
Termiņš piedāvājumu iesniegšanai 07.06. 2016. pl.10.00
Pasūtītāja adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas 38, Kaunata LV4622
Iepirkuma priekšmets: Kaunatas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana"
Kontaktpersona Marija Rukmane t.28330703 e pasts .rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2016
Celtniecības materiālu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2016. gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2016. gada 6. jūnijs, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - "Celtniecības materiālu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2016. gadam"
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk