Publicēts 02.06.2017
Boules spēles nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Ar iepirkumu komisijas 15.06.2017. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2017
Skriešanas/slēpošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Ar iepirkumu komisijas 15.06.2017. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2017
Aerobikas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Ar iepirkumu komisijas 15.06.2017. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2017
Veselības vingrošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2017. līdz plkst. 14.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: veselības vingrošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2017
Nūjošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Ar iepirkumu komisijas 15.06.2017. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.06.2017
Atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 8 (astoņos) pagastos
Ar iepirkuma komisijas 13.06.2017. lēmumu iepirkums pārtraukts, sakarā ar konstatētajām nepilnībām iepirkuma nolikuma pielikumā "Būvdarbu apjomu saraksts".
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.05.2017
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 12. jūnijā plkst.10:30
Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Zigurds Razgals tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.05.2017
Automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 12. jūnijā plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Juris Gailums tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2017
Izbraukuma veselības istabas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.06.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: izbraukuma veselības istabas pakalpojums ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2017
Lekciju/praktisko nodarbību pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.06.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: lekciju/praktisko nodarbību pakalpojums ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk