Publicēts 20.06.2017
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2017 – 2018. gadā
Atklātais konkurss "Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2017 - 2018. gadā"
Identifikācijas Nr. KPP 2017/7
Publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības birojā 19.06.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks : Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē Rāznas ielā 38., līdz 2017. gada 10. jūlijam plkst. 11.00

 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2017
Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.06.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Terēzija Kruste, tel.64607195, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2017
Celtniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –28.06.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Celtniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2017
Boules spēles nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Ar iepirkumu komisijas 15.06.2017. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2017
Skriešanas/slēpošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Ar iepirkumu komisijas 15.06.2017. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2017
Aerobikas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Ar iepirkumu komisijas 15.06.2017. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2017
Veselības vingrošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2017. līdz plkst. 14.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: veselības vingrošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.06.2017
Nūjošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Ar iepirkumu komisijas 15.06.2017. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.06.2017
Atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 8 (astoņos) pagastos
Ar iepirkuma komisijas 13.06.2017. lēmumu iepirkums pārtraukts, sakarā ar konstatētajām nepilnībām iepirkuma nolikuma pielikumā "Būvdarbu apjomu saraksts".
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.05.2017
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 12. jūnijā plkst.10:30
Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Zigurds Razgals tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk