Publicēts 03.10.2016
„Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”
Iepirkuma identifikācijas nr. GPP 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.10.2016.. līdz plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums: Griškānu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: c. Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Iveta Rutkovska tel. 29128206, 64640462, 64640431
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2016
Autoceļu pārbūve projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.11.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Autoceļu pārbūve projekta "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.09.2016
Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2016/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –12.10.2016
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, tālr. 22018676

 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2016
Būvprojekta “Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Ar iepirkumu komisijas 11.10.2016. lēmumu (protokols Nr.2) veikti precizējumi un papildinājumi iepirkuma procedūras nolikumā, sakarā ar ko ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2016. gada 31. oktobrim plkst.11-00. Tādējādi, atklāta konkursa nolikumā ir veikti sekojošie grozījumi: apakšpunktā 5.1.1. vārdi un skaitļi "līdz 2016. gada 27. oktobrim plkst.11-00" aizstāti ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2016. gada 31. oktobrim plkst.11-00"; apakšpunktā 5.1.2. skaitļi un vārdi "2016. gada 27. oktobrī plkst.11-00" aizstāti ar skaitļiem un vārdiem "2016. gada 31. oktobrī plkst.11-00"; apakšpunktā 5.2.6.3. vārdi un skaitļi "neatvērt līdz 2016.gada 27.oktobrim plkst.11-00" aizstāti ar vārdiem un skaitļiem "neatvērt līdz 2016.gada 31.oktobrim plkst.11-00"; 7.3.1. un 7.3.2.apakšpunkts izteikts jaunajā redakcijā; nolikums papildināts ar apakšpunktu 7.3.3.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.09.2016
Nautrēnu pagasta pašvaldības autoceļa Dekteri – Kōrklinīki – Bliseņi seguma atjaunošana
Iepirkuma identifikācijas Nr.: NPP 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.09.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Nautrēnu pagasta pašvaldības autoceļa Dekteri - Korklinīki - Bliseņi seguma atjaunošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: "Pagastmāja", Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, tel.29468107, e-pasts: livija.plavinska@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.09.2016
„Seguma atjaunošana Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta autoceļam Nr.7806 „Garanču vecais ceļš” km 0,000 – 1,948 1. un 2. posmam”
Iepirkuma priekšmets – „ Seguma atjaunošana Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta autoceļam Nr.7806 „Garanču vecais ceļš” km 0,000 – 1,948 1.un 2. posmam ”

Iepirkuma identifikācijas numurs - OPP 2016/2

Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2016. gada 27. septembrim, plkst.10-00, Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē: „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8:00 līdz plkst.16:30, pusdienu pārtraukums no plkst.12:00 līdz plkst.12:30)

Kontaktpersona: Ozolmuižas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Petrovska, tālrunis: 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2016
„Teritoriju labiekārtošana Sakstagala pagasta Sakstagala un Ciskādu ciemā un Kantinieku pagasta Liužas ciemā”
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 28. septembrī plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Teritoriju labiekārtošana Sakstagala pagasta Sakstagala un Ciskādu ciemos un Kantinieku pagasta Liužas ciemā”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova, tel. 64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.09.2016
Būvprojekta “Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Ar iepirkumu komisijas 21.09.2016. lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 42000 euro.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.09.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvprojekta "Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā" izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2016
Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs:RNPAPP 2016/4
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 19.09.2016.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona:Raitis Šakalovs, mob.29467307, e-pasta adrese:info@audrini.lv
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 06.09.2016.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.09.2016
Piena un piena produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016.-2017.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2016/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 16.septembrim plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese - „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets - Piena un piena produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016.-2017.gadā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk