Publicēts 14.04.2016
Mēbeļu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas un Mākoņkalna pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs: KPP2016/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 27.04.2016 pl.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas 38, Kaunata, Rēzeknes novads, LV-4622
Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas un Mākoņkalna pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rāznas 38, Kaunata, Rēzeknes novads, LV-4622
Kontaktpersona: Marija Rukmane, t.:28330703
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.04.2016
„Malkas piegāde 800 m3 apjomā”
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš -2016.gada 18.aprīlim plkst.14-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola, reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 9.30 līdz plkst. 14.00)
Kontaktpersona – J.Puriņš tel.29487740
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.04.2016
„Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš -2016. gada 18. aprīlim plkst.14-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola, reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 9.30 līdz plkst. 14.00)
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 28610839;
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.04.2016
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.: BPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.04.2016. līdz plkst. 13.00
Pasūtītāja nosaukums:Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona: Arvīds Dunskis, tel.28378899, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2016
ASV vēstniecības Rīgā sludinājums: Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes fasādes siltināšana
Iepirkuma Nr.: FA3103-16-R-0301
Projekta nosaukums: Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes fasādes siltināšana, Skolas iela 3, Gorņicas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Projekta finansējuma robežas: No $100,000 līdz $250,000.
Kopsavilkums: Vienkāršotā renovācija Silmalas pirmsskolas izglītības ēkā Rēzeknes novadā. Šī projekta ietvaros vietējais uzņēmējs strādās kopā ar ASV un Latvijas militārajiem inženieriem. Uzņēmējam jānodrošina viss nepieciešamais – darba spēks, darba rīki, materiāli, aprīkojums, transports, un citi priekšmeti, kā arī kvalitātes uzraudzība un garantijas saistības, lai veiktu fasādes siltināšanu saskaņā ar darbu aprakstu (Statement of Work) un vietējiem būvnormatīviem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2016
Gaigalavas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras sezonā 2016. gadā
Iepirkuma identifikācijas nr.: GaPP 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 11. aprīlī plkst.12:00
Pasūtītāja nosaukums: Gaigalavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Gaigalavas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras sezonā 2016. gadā.”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona: Voldemārs Vabals tel. 26334750 e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2016
Kurināmā (akmeņogles) piegāde Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. aprīlis plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Kurināmā (akmeņogles) piegāde Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2016
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. aprīlis plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2016
Dolomīta šķembu iegāde 2016. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. aprīlis plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Dolomīta šķembu iegāde 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2016
Malkas piegāde Rēzeknes novads Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam
Sakarā ar to, ka uzvarētājs iepirkumā tika noteikts neatbilstoši publisko iepirkumu likuma prasībām, par kuru informācija ievietota iepirkumu IUB mājaslapā tika izbeigts un izsludināts jauns iepirkums.
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 6. aprīlis plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Malkas piegāde Rēzeknes novads Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk