Publicēts 29.08.2016
Vides kvalitātes uzlabošana Sakstagala pagasta teritorijā. Celiņu seguma atjaunošana Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 9. septembrī plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: “Vides kvalitātes uzlabošana Sakstagala pagasta teritorijā. Celiņu seguma atjaunošana Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.: 64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2016
Autobusa iegāde Lūznavas pagasta pārvaldes vajadzībām
Identifikācijas numurs: RNP LPP 2016/4
Paredzamais Līguma izpildes termiņš: 1 mēnesis
Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 24. augustā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016. gada 26. septembrī plkst. 10.00
Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldē, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Vladimirs Špeļs, tālr. 28374275, e-pasts: info@luznava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2016
Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.09.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2016
„Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 5. septembrī plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Reņa Gailuma tel. 22404228, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2016
Saimniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2016/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –26.08.2016
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – SAIMNIECĪBAS PREČU IEGĀDE STRUŽĀNU PAGASTA PĀRVALDES IESTĀŽU VAJADZĪBĀM
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, tālr. 22018676
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.08.2016
„Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016. -2017. gadā”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2016/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 24. augustam plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2016.-2017. gadā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.08.2016
„Pārtikas produktu piegāde Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskolas un Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RPP2016/2
Termiņš piedāvājumu iesniegšanai 23.08. 2016. pl.10.00
Pasūtītāja adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvalde, jaunības iela 15, Rikava Rikavas pagasts Rēzeknes novads LV-4648
Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas produktu piegāde Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskolas un Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”
Kontaktpersona Jānis Svilāns tel.26170760; e-pasts info@rikava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2016
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestāžu vajadzībām 2016./2017. gadā
Iden. nr. KPP2016/8
Termiņš piedāvājumu iesniegšanai 22.08. 2016. pl.10.00
Pasūtītāja adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas 38 Kaunata LV4622
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestāžu vajadzībām 2016./2017. gadā.
Kontaktpersona Marija Rukmane t.28330703 e pasts .rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.08.2016
Par autobusa pakalpojumiem Lūznavas pagasta skolēnu pārvadāšanai 2016./2017. mācību gadam.
CPV kods: 60140000-1
Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP LPP 2016/3.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 9 mēneši.
Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 8. augustā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016. gada 19. augustā plkst. 10.00
Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldē, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.
Kontaktpersona: Vladimirs Špeļs, tālr. 28374275, e-pasts: info@luznava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.07.2016
Autobusa pakalpojumi Lūznavas pagasta skolēnu pārvadāšanai 2016./2017. mācību gadam
CPV kods: 60140000-1
Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP LPP 2016/2.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 9 mēneši.
Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 22. jūlijā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016. gada 5. augustā plkst. 15.00
Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldē, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.
Kontaktpersona: Vladimirs Špeļs, tālr. 28374275, e-pasts: info@luznava.lv
 Lasīt vairāk