Publicēts 17.01.2017
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai
Ar iepirkumu komisijas 06.02.2017. lēmumu (protokols Nr.2) veikti grozījumi iepirkuma procedūras nolikuma 6.3.1., 6.3.2.1. un 7.2.4.apakšpunktā, sakarā ar ko ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.februārim plkst.10-00, veicot attiecīgus grozījumus arī nolikuma 4.1.2. un 4.2.9.5.apakšpunktā.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.02.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.01.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Ar iepirkumu komisijas 2017. gada 20. janvāra lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar konstatētajām nepilnībām iepirkuma dokumentos.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.01.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 10.01.2017
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalžu vajadzībām
Identifikācijas numurs: APP 2017/1
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalžu vajadzībām.
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999.99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš:17.01.2017. plkst.10.00 (saskaņā ar instrukciju).
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.01.2017
Malkas iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Pārtraukts sakarā ar pretendentu piedāvāto cenu (cena ir virs 42000 eiro, kas jau atbilst atklātajam konkursam).
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/01
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.01.2017. līdz plkst. 14:00
Pasūtītāja nosaukums: Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas iela 38, Kaunata ,Rēzeknes novads, LV-4622
Kontaktpersona: Juris Cipruss , tel. 29285629 , e-pasts: info@kaunata.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2017
Kurināmās malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 13. janvāris plkst.14-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – neskaldītas jauktas lapu un skuju koku malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām.
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.12.2016
“Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 2017. gadam”
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2016/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 4. janvāris, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - "Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 2017. gadam"
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2016
Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu vsk. struktūrvienībai Bērzgales pamatskolai un Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādei
Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPP 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.12.2016. līdz plkst. 13.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: "Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu vsk. struktūrv. Bērzgales pamatskolai un Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādei”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona: Inese Adijāne, tel.64644644, e-pasts: inese.adijane@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.12.2016
Jaunas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.12.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: jaunas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2016
Lāzera iekārtas noma radošajām darbnīcām Lūznavas muižā
Ar iepirkuma komisijas 22.12.2016. lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo noteiktajā termiņā netika iesniegts neviens piedāvājums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2016
Pārtikas produktu piegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes izglītības iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2016/04
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.12.2016. līdz plkst. 14:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes izglītības iestāžu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Anna Matisāne, tel. 29440008, e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk