Publicēts 26.05.2016
Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā
Ar iepirkuma komisijas 2016. gada 1. jūnija lēmumu iepirkums ir pārtrauks, sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm būvdarbu apjomos.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.06.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Eduards Grišuļonoks, tel.29108439, e-pasts: info@silmala.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.05.2016
Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 4. kārta
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.07.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 4. kārta
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 17.05.2016
Dolomīta šķembu, drupinātās grants maisījumu, dabīgās grants un smilts piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta objektu uzturēšanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.05.2016. līdz plkst. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: dolomīta šķembu, drupinātās grants maisījumu, dabīgās grants un smilts piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta objektu uzturēšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Miera ielā 5, Čornaja, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.05.2016
Rikavas pamatskolas ēkas jumta vienkāršotā atjaunošana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RPP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.05.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Rikavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Rikavas pamatskolas ēkas jumta vienkāršotā atjaunošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rikavas pagasta pārvalde Jaunības iela 15 Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads LV-4648
Kontaktpersona: Andrejs Tārauds tel.29388271, 64607080, e-pasts: info@rikava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2016
Skatuves un tehniskā aprīkojuma nodrošinājums Rēzeknes novada dienu pasākumam
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.05.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: skatuves un tehniskā aprīkojuma nodrošinājums Rēzeknes novada dienu pasākumam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Ināra Pleikšne, tel.64607199, e-pasts: inara.pleiksne@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.05.2016
Malkas piegāde Rēzeknes novads Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 26. maijs plkst.13:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Malkas piegāde Rēzeknes novads Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2016
Atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 12 (divpadsmit) pagastos
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.05.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 12 (divpadsmit) pagastos
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.26531242, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.05.2016
Dricānu vidusskolas vienkāršota atjaunošana
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 24.maijam plkst.11-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas vienkāršota atjaunošana
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.05.2016
Pārtikas produktu iegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm
Iepirkuma identifikācijas nr.: NPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.05.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Nautrēnu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: pārtikas produktu iegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Nautrēnu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", c.Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, tel.29468107, e-pasts: livija.plavinska@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.04.2016
Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes jumta vienkāršotā atjaunošana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.05.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes jumta vienkāršotā atjaunošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks tel.26409101, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk