Publicēts 01.02.2017
Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes transportam
Iepirkuma identifikācijas nr.: GaPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.02.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes transportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona: Voldemārs Vabals, tel.26334750, e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2017
Malkas iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/03
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.02.2017. līdz plkst. 9:00
Pasūtītāja nosaukums: Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas iela 38, Kaunata ,Rēzeknes novads, LV-4622
Kontaktpersona: Juris Cipruss , tel. 29285629 , e-pasts: info@kaunata.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2017
Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā
Iepirkuma identifikācijas nr.: GaPP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.02.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona: Ilga Švarce, tel.64644531, e-pasts: gaigalavapii@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2017
Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkums pārtraukts tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/07.02.2017. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/2
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas iela 38, Kaunata ,Rēzeknes novads, LV-4622 līdz 07.02.2017. pl.10.00
Kontaktpersona: Marija Rukmane , tel. 28330703 , e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2017
Rēzeknes novada vokālās studijas “SKONAI” nodrošināšana ar māsliniecisko vadītāju un kustību un deju pedagogu
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.01.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada vokālās studijas "SKONAI" nodrošināšana ar māksliniecisko vadītāju un kustību un deju pedagogu
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Ināra Pleikšne, tel.64607199, e-pasts: inara.pleiksne@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.01.2017
Kokskaidu granulu iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm
Iepirkuma identifikācijas nr.: GaPP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.02.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: kokskaidu granulu iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona: Voldemārs Vabals, tel.26334750, e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.01.2017
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes autotransportam 2017.-2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.02.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes autotransportam 2017.-2018.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: olegs.kvitkovskis@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.01.2017
Automašīnu tehniskā apkope un remonts Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.01.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: automašīnu tehniskā apkope un remonts Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2017
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai
Ar iepirkumu komisijas 06.02.2017. lēmumu (protokols Nr.2) veikti grozījumi iepirkuma procedūras nolikuma 6.3.1., 6.3.2.1. un 7.2.4.apakšpunktā, sakarā ar ko ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.februārim plkst.10-00, veicot attiecīgus grozījumus arī nolikuma 4.1.2. un 4.2.9.5.apakšpunktā.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.02.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.01.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Ar iepirkumu komisijas 2017. gada 20. janvāra lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar konstatētajām nepilnībām iepirkuma dokumentos.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.01.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

 Lasīt vairāk