Publicēts 08.03.2016
Par uzvarētāju iepirkumā “Pedagogu praktiskās nodarbības projekta “Globālās skolas: EYD 2015″ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros”, identifikācijas Nr. RNP 2016/5
Ar iepirkumu komisijas 2016. gada 3. marta lēmumu par uzvarētāju iepirkumā "Pedagogu praktiskās nodarbības projekta “Globālās skolas: EYD 2015″ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros", identifikācijas Nr. RNP 2016/5, atzīta biedrība "Zaļā brīvība" (40008001945).
Piedāvātā līgumcena EUR 5990,00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2016
Degvielas piegāde Tiskādu bērnu nama autotransportam
Iepirkuma identifikācijas nr.: TBN 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.03.2016. līdz plkst. 14.30
Pasūtītāja nosaukums: Tiskādu bērnu nams
Iepirkuma priekšmets: degvielas piegāde Tiskādu bērnu nama autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona: Žanis Feldmanis tel.64646135, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2016
Degvielas piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas autotransportam
Iepirkuma identifikācijas nr.: TSIP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.03.2016. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Tiskādu speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: degvielas piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona: Žanis Feldmanis tel.64646135, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2016
Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 3. kārta
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.04.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 3. kārta
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.03.2016
„Malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei”
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.03.2016. līdz plkst. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.02.2016
„Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 2016.gadam”
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2016.gada 14.marts, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - „Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 2016.gadam”
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.02.2016
Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.KPP2016/3
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.03.2016. līdz plkst. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: "Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei"
Kontaktpersona: Marija Rukmane, T.:28330703, e-pasts: marija.rukmane@kaunata.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2016
Automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.02.2016. līdz plkst. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2016
Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai
Ar iepirkumu komisijas 2016.gada 7.marta lēmumu iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz nolikuma 6.6.7.apakšpunktu, jo iesniegtie piedāvājumi atzīti par neatbilstošiem iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2016
Lapu koku zāģu skaidu piegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2016/01
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.02.2016. līdz plkst. 13:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Lapu koku zāģu skaidu piegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Vitālijs Muravskis, tel.29121834, e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk