Publicēts 24.03.2016
Kurināmā (akmeņogles) piegāde Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. aprīlis plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Kurināmā (akmeņogles) piegāde Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2016
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. aprīlis plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2016
Dolomīta šķembu iegāde 2016. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. aprīlis plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Dolomīta šķembu iegāde 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2016
Malkas piegāde Rēzeknes novads Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam
Sakarā ar to, ka uzvarētājs iepirkumā tika noteikts neatbilstoši publisko iepirkumu likuma prasībām, par kuru informācija ievietota iepirkumu IUB mājaslapā tika izbeigts un izsludināts jauns iepirkums.
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 6. aprīlis plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Malkas piegāde Rēzeknes novads Sakstagala pagasta pārvaldei 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2016
Saimniecības preču iegāde Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm 2016. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. aprīlis plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Saimniecības preču iegāde Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2016
Pārtikas produktu iegāde Sakstagala pagasta izglītības iestādēm 2016. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. aprīlis plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas produktu iegāde Sakstagala pagasta izglītības iestādēm 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2016
Kancelejas preču iegāde Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm 2016. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. aprīlis plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Kancelejas preču iegāde Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2016
Celtniecības preču iegāde Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm 2016.gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2016/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. aprīlis plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Celtniecības preču iegāde Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm 2016. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Tamāra Tutina tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.03.2016
Degvielas iegāde Lūznavas pagasta pārvaldes vajadzībām
Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par degvielas iegādi Lūznavas pagasta iestāžu saimnieciskajām vajadzībām.
CPV kods: 09100000-0
Iepirkuma veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Identifikācijas numurs – RNP LPP 2016/1.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 24 mēneši.
Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 15. martā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016. gada 8. aprīlī plkst. 10.00
Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldē, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.
Kontaktpersona: Jautrīte Mežule, tālr. 64607421, e-pasts: info@luznava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2016
Dolomīta šķembu un drupinātas grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas un Mākoņkalna pagastu ceļu uzturēšanai
Identifikācijas numurs: nr. KPP2016/4
Pasūtītājs:Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde
Iep. priekšmets: Dolomīta šķembu un drupinātas grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas un Mākoņkalna pagastu ceļu uzturēšanai
Iesniegšanas termiņš: 30.03.2016. līdz 9.30
Iesniegšanas vieta: Rāznas 38 Kaunata Rēzeknes novads LV4622
Kontaktpersona: Marija Rukmane tel.28330703
 Lasīt vairāk