Publicēts 24.04.2017
Drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: CPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.05.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2017
Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā 2017. gada vasaras sezonā
Iepirkuma nosaukums: "Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā 2017. gada vasaras sezonā"
Identifikācijas Nr.: KPP 2017/6
Iepirkumu dokumentu iesniegšanas vieta un datums: Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Rāznas ielā 38., darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Dokumenti jāiesniedz līdz 02.05.2017 plkst. 10.00
Piedāvājumu atvēršanas laiks: 02.05.2017. plkst. 10.00
Kontaktpersonas: Kaunatas pagasts - Juris Cipruss tālr. 29285629; Mākoņkalna pagasts - Rolands Kalvis tālr. 29299487
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.04.2017
Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.04.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Terēzija Kruste, tel.64607195, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.04.2017
Aktīvas atpūtas inventāra iegāde
Ar iepirkuma komisijas 13.04.2017. lēmumu iepirkums pārtraukts, sakarā ar konstatētajām neatbilstībām iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2 "Tehniskā specifikācija"
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/14

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.04.2017. līdz plkst. 10.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: aktīvas atpūtas inventāra iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Šaudiņš, tel. 64607172, e-pasts: janis.saudins@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2017
DZĪVOJAMĀS MĀJAS MIERA IELĀ 3, MIERA IELĀ 4, MIERA IELĀ 6, MIERA IELĀ 10, MIERA IELA 13, STRŪŽĀNOS, STRUŽĀNU PAGASTĀ, RĒZEKNES NOVADĀ, JUMTA REMONTS
STRUŽĀNU PAGASTA PĀRVALDES VEIKTAIS IEPIRKUMS ID. NR. SPP2017/2 “DZĪVOJAMĀS MĀJAS MIERA IELĀ 3, MIERA IELĀ 4, MIERA IELĀ 6, MIERA IELĀ 10, MIERA IELA 13, STRŪŽĀNOS, STRUŽĀNU PAGASTĀ, RĒZEKNES NOVADĀ, JUMTA REMONTS” TIKA PĀRTRAUKTS. IEMESLS: NEPILNĪBAS TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 28.04.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – DZĪVOJAMĀS MĀJAS MIERA IELĀ 3, MIERA IELĀ 4, MIERA IELĀ 6, MIERA IELĀ 10, MIERA IELA 13, STRŪŽĀNOS, STRUŽĀNU PAGASTĀ, RĒZEKNES NOVADĀ, JUMTA REMONTS
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona: Vilis Tutins, info@struzani.lv, tālr. 20211133
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2017
Lāzera iekārtas noma radošajām darbnīcām Lūznavas muižā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.04.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Lāzera iekārtas noma radošajām darbnīcām Lūznavas muižā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Eduards Medvedevs, tel. 64607187, e-pasts: eduards.medvedevs@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2017
Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.04.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Franča Trasuna muzeja "Kolnasāta" remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel. 64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.03.2017
„Drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde RNP Sakstagala un Kantinieku pagastu ceļu uzturēšanai”
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 11. aprīlī plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde RNP Sakstagala un Kantinieku pagastu ceļu uzturēšanai” .
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.03.2017
Gaigalavas pamatskolas ēkas “Internāts” (78540050288002) logu, durvju nomaiņa un jumta, fasādes remonts Gaigalavas pagastā
Iepirkuma identifikācijas Nr. GaPP 2017/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –07.04.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Iepirkuma priekšmets –Gaigalavas pamatskolas ēkas “Internāts” (78540050288002) logu, durvju nomaiņa un jumta, fasādes remonts
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona: Voldemārs Vabals, info@gaigalava.lv, tālr. 26334750
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.03.2017
Ilzeskalna pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras sezonā 2017. gadā
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 3. aprīlis plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Ilzeskalna pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras sezonā 2017. gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Juris Gailums, tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk