Publicēts 20.11.2015
Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 1. kārta
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.01.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets:autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 1. kārta
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.11.2015
Riteņtraktora iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām
Identifikācijas nr.: KPP2015/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.12.2015. pl.10.00, Rāznas 38, Kaunata, Rēzeknes novads, LV4622
Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Riteņtraktora iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām
Kontaktpersona: Marija Rukmane te.28330703
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.11.2015
Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas Nr. - SPP 2015/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 01.12.2015
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, tālr. 22018676
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.11.2015
Sporta spēļu aprīkojuma un sporta inventāra iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skolai
Ar iepirkuma komisijas 2015. gada 25. novembra lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar nepieciešamību precizēt tehnisko specifikāciju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.11.2015
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/26
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.11.2015. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2015
Pļaujmašīnas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs – DPP 2015/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2015. gada 26.novembrim plkst.11-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – pļaujmašīnas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Kontaktpersona – Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2015
“Mākoņkalna pagasta ceļa “Lipušku ciemata ceļš – Lipušku kapi 3” remontdarbi
Iepirkuma identifikācijas nr.: MPP 2015/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.11.2015. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Mākoņkalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Mākoņkalna pagasta ceļa „Lipušku ciemata ceļš – Lipušku kapi 3” remontdarbi””
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626
Kontaktpersona: Sergejs Bašmakovs tel.29224840, e-pasts: info@makonkalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2015
Lūznavas muižas kungu mājas (pils) telpu interjera projekta izstrāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/25
Iepirkuma priekšmets:Lūznavas muižas kungu mājas (pils) telpu interjera projekta izstrāde
Paziņojums par plānoto līgumu netiek publicēts internetā (www.iub.gov.lv). Pamatojums - Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8.2 panta sešpadsmitā daļa, jo iepirkums atbilst šā likuma 63. panta nosacījumiem - tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju - Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) projekta autoru (PIL 63. panta pirmās daļas 2. punkts).
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2015
ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.11.2015. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Juris Dombrovskis tel.27878199, e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2015
Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums
Sarunu procedūra „Maltas vidusskolas kopējās infrastruktūras objekta rekonstrukcijas papildu būvdarbi”, identifikācijas Nr. RNP 2015/23, projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/010 „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ietvaros, nepublicējot paziņojumu par līgumu, tiek piemērota pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, publiskiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem, ja pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi:
 Lasīt vairāk