Publicēts 27.02.2017
Autotransporta pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RN BJSS 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017.gada 10.martam plkst.14:00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skola Iepirkuma priekšmets: AUTOTRANSPORTA PAKALPOJUMI RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS BĒRNU – JAUNATNES SPORTA SKOLAS VAJADZĪBĀM
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldībā, 11.kabinetā, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Aldis Ciukmacis, tāl.nr. 64607181, e-pasts: sports@rdnet.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.02.2017
Saimniecības un celtniecības materiālu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2017. gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 6. marts plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - Saimniecības un celtniecības materiālu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2017. gadam
Kontaktpersona - Aivars Vigups: tel.: 27870340, 64640462; sekretāre: tel.: 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.02.2017
Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/4
Iesniegšanas termiņš: 06.03.2017. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/4
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas iela 38, Kaunata ,Rēzeknes novads, LV-4622 līdz 06.03.2017. pl.10.00
Kontaktpersona: Marija Rukmane, tel. 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2017
Malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.03.2017. līdz plkst. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2017
Rēzeknes novada Maltas mūzikas skolas aprīkojuma modernizēšana (flīģeļa iegāde)
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.03.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada Maltas mūzikas skolas aprīkojuma modernizēšana (flīģeļa iegāde)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Normunds Štekels, tel.64635073, e-pasts: normunds.stekels@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2017
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/8
Ar iepirkumu komisijas 31.03.2017. lēmumu iepirkuma procedūra pārtraukta, sakarā ar radušos nepieciešamību vekt būtiskus grozījumus būvprojektos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2017
Degvielas iegāde 2017. gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: OPP 2017/1
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017. gada 27. februārim plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde 2017.gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē: „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, pie grāmatvedes (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst.12.30)
Kontaktpersona: Ozolmuižas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Petrovska, tālrunis: 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2017
Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Ar iepirkuma komisijas 06.03.2017. lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo noteiktajā termiņā netika iesniegti piedāvājumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.02.2017
Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.:ASI 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:27.02.2017. līdz plkst. 12.00
Pasūtītāja nosaukums: Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām..
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontaktpersona: Jānis Puriņš, tel.29487740, e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2017
Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.02.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Arvīds Dunskis, tel.28378899, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk