Publicēts 15.08.2018
Ēdināšanas pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības pasākumu dalībniekiem
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.08.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: ēdināšanas pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības pasākumu dalībniekiem
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2018
Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas Nr. ČPP 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.08.2018. līdz 10:00.
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tālrunis 26136507, e-pasts info@cornaja.lv .
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.08.2018
Pārtikas produktu piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Iepirkuma identifikācijas numurs – Sak p.p. 2018/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 17. augusts plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Kontaktpersona – Olga Muravjova, tālr. 64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2018
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2018.-2019. gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 17. augusts plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2018.-2019.gadā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2018
Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižas pagasta Ozolmuižā
Iepirkuma identifikācijas Nr. OPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.08.2018. līdz plkst. 9:00.
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ozolmuižas pagasta pārvalde, “Laimas”, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633.
Kontaktpersona: Marija Petrovska, tālrunis 64640224, e-pasts marija.petrovska@ozolmuiza.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2018
Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2018./2019.gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –07.08.2018.
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets - „ Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2018./2019.gadā”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2018
Autoceļa Nr.5627 Litavnieki – Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.08.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļa Nr.5627 Litavnieki - Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv.EKEIS/Supplier/
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2018
Saimniecības preču iegāde Griškānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs – GPP 2018/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 30. jūlijs, plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets -„Saimniecības preču iegāde Griškānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”
Kontaktpersona – Ināra Groce, 29299709, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: infp@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.07.2018
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Ar iepirkuma komisijas 03.08.2018. lēmumu iepirkums pārtraukts, jo viszemākā piedāvātā kopējā līgumcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta pirnajā daļā noteikto publiska pakalpojuma līguma līgumcenas robežu - 42000 euro.

 Lasīt vairāk
Publicēts 05.07.2018
Iepirkums “Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm”
1. Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde izsludināja iepirkumu PIL 9.panta kārtībā "Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm"
2. Identifikācijas Nr.: KPP 2018/7
3. Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2018.gada 1.augustam plkst.11.00 pēc adreses: Rāznas iela 38, Kaunatas pagasts, Kaunata, Rēzeknes novads (grāmatvedībā) darba laiks 8.30 - 16.30
4. Piedāvājumu atvēršanas laiks 1.augustā 2018.gada plkst. 11.00
5. Kontaktpersona par iepirkumu - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika tālr. 64667002; 26586459. e-pasts: antonija.gaveika@kaunata.lv
 Lasīt vairāk