Publicēts 19.10.2018
Degvielas iegāde administrācijas transporta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2018/32
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.10.2018. līdz 11:30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde administrācijas transporta vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, 17.kabinets (pieņemamā telpa), Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Pašvaldības dzīvokļu atjaunošanas darbi Jaunatnes ielā 4, Lūznavā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/31
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.11.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: pašvaldības dzīvokļu atjaunošanas darbi Jaunatnes ielā 4, Lūznavā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607195, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2018
Būvprojekta “Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas arhīva korpusa pārbūve” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/30
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.10.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvprojekta "Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas arhīva korpusa pārbūve" izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.26409101, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2018
Dzīvojamās ēkas pārbūves par grupu dzīvokļiem būvprojekta izstrāde projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/29
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.10.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: dzīvojamās ēkas pārbūves par grupu dzīvokļiem būvprojekta izstrāde projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.26409101, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2018
Par “Pārtikas produktu piegādi Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”
Iepirkuma idenfikācija - ASI 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 15.10.2018. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums - Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets - "Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām"
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
kontaktpersona - Jānis Masaļskis, tel. 26334342, e-pasts - janis.masalskis@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.09.2018
Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. OPP 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.10.2018. līdz 9:00
Pasūtītāja nosaukums: Ozolmuižas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ozolmuižas pagasta pārvalde, "Laimas", Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Kontaktpersona: Marija Petrovska, tel.64640224, e-pasts:marija.petrovska@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.09.2018
Par “Malkas iepirkumu Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”
Iepirkuma idenfikācija - ASI 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 01.10.2018. līdz plkst. 14:00
Pasūtītāja nosaukums - Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets - "Malkas piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām"
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontaktpersona - Jānis Masaļskis, tel. 26334342, e-pasts - janis.masalskis@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.09.2018
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldei
Iepirkuma nosaukums: "Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldei”
Identifikācijas Nr.: BPP 2018/1
Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkuma dokumentu iesniegšanas vieta un datums: Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Rītupes ielā 34, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Dokumenti jāiesniedz līdz 25.09.2018 plkst. 12.00
Kontaktpersona: Bērzgales pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Arvīds Dunskis, mob. tel. 28378899
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.09.2018
Pašvaldības dzīvokļu atjaunošanas darbi Jaunatnes ielā 4, Lūznavā
Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2018/28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.09.2018. līdz 11:30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības dzīvokļu atjaunošanas darbi Jaunatnes ielā 4, Lūznavā
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607195, mob.26409101, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.09.2018
Rēzeknes novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana
Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2018/27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.09.2018. līdz 11:00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Kristaps Kaļva, tel.28355229, e-pasts:kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk