Publicēts 07.02.2017
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.02.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.02.2017
„Kurināmās malkas iegāde Rikavas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām” identifikācijas Nr. RPP 2017/1
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RPP 2017/01
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.02.2017. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Rikavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās malkas iegāde Rikavas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts ,Rēzeknes novads, LV-4648
Kontaktpersona: Andrejs Tārauds , tel. 29388271 , e-pasts: info@rikava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas vienkāršotās atjaunošanas projektu izstrāde energoefektivitātes uzlabošanai un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.02.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas vienkāršotās atjaunošanas projektu izstrāde energoefektivitātes uzlabošanai un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.02.2017
Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes transportam
Iepirkuma identifikācijas nr.: GaPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.02.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes transportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona: Voldemārs Vabals, tel.26334750, e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2017
Malkas iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/03
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.02.2017. līdz plkst. 9:00
Pasūtītāja nosaukums: Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas iela 38, Kaunata ,Rēzeknes novads, LV-4622
Kontaktpersona: Juris Cipruss , tel. 29285629 , e-pasts: info@kaunata.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2017
Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā
Iepirkuma identifikācijas nr.: GaPP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.02.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona: Ilga Švarce, tel.64644531, e-pasts: gaigalavapii@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2017
Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkums pārtraukts tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/07.02.2017. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/2
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas iela 38, Kaunata ,Rēzeknes novads, LV-4622 līdz 07.02.2017. pl.10.00
Kontaktpersona: Marija Rukmane , tel. 28330703 , e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2017
Rēzeknes novada vokālās studijas “SKONAI” nodrošināšana ar māsliniecisko vadītāju un kustību un deju pedagogu
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.01.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada vokālās studijas "SKONAI" nodrošināšana ar māksliniecisko vadītāju un kustību un deju pedagogu
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Ināra Pleikšne, tel.64607199, e-pasts: inara.pleiksne@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.01.2017
Kokskaidu granulu iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm
Iepirkuma identifikācijas nr.: GaPP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.02.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: kokskaidu granulu iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona: Voldemārs Vabals, tel.26334750, e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.01.2017
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes autotransportam 2017.-2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.02.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes autotransportam 2017.-2018.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: olegs.kvitkovskis@cornaja.lv
 Lasīt vairāk