Publicēts 15.08.2018
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.09.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2018
Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. OPP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.08.2018. līdz 9:00.
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ozolmuižas pagasta pārvalde, “Laimas”, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633.
Kontaktpersona: Marija Petrovska, tālrunis 64640224, e-pasts marija.petrovska@ozolmuiza.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2018
Ēdināšanas pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības pasākumu dalībniekiem
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.08.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: ēdināšanas pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības pasākumu dalībniekiem
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2018
Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas Nr. ČPP 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.08.2018. līdz 10:00.
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tālrunis 26136507, e-pasts info@cornaja.lv .
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.08.2018
Pārtikas produktu piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Iepirkuma identifikācijas numurs – Sak p.p. 2018/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 17. augusts plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Kontaktpersona – Olga Muravjova, tālr. 64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2018
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2018.-2019. gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 17. augusts plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2018.-2019.gadā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2018
Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižas pagasta Ozolmuižā
Iepirkuma identifikācijas Nr. OPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.08.2018. līdz plkst. 9:00.
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ozolmuižas pagasta pārvalde, “Laimas”, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633.
Kontaktpersona: Marija Petrovska, tālrunis 64640224, e-pasts marija.petrovska@ozolmuiza.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2018
Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2018./2019.gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –07.08.2018.
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets - „ Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2018./2019.gadā”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2018
Autoceļa Nr.5627 Litavnieki – Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.08.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļa Nr.5627 Litavnieki - Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv.EKEIS/Supplier/
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2018
Saimniecības preču iegāde Griškānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs – GPP 2018/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 30. jūlijs, plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets -„Saimniecības preču iegāde Griškānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”
Kontaktpersona – Ināra Groce, 29299709, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: infp@griskani.lv
 Lasīt vairāk