Publicēts 21.04.2015
Veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana)
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.05.2015. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: veselības un sociālās aprūpes centra "Malta" ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Kristaps Kaļva tel.28355229, e-pasts: kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 15.04.2015
Atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 12 (divpadsmit) pagastos
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.04.2015. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 12 (divpadsmit) pagastos
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Kristaps Kaļva tel.28355229, e-pasts: kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.04.2015
Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2015. -2016. gadā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.04.2015. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2015.- 2016. gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.04.2015
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam 2015. gadā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.04.2015. līdz plkst. 10.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam 2015.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.04.2015
Veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana)
Ar iepirkuma komisijas 2015.gada 17.aprīļa lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar iepirkuma nolikumā konstatētajām neatbilstībām.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/7
Kontaktpersona: Kristaps Kaļva tel.28355229, e-pasts: kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.04.2015
Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs -ASI 2015/1
Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2015. gada 21.aprīlis, plkst. 13.00;
Pasūtītāja nosaukums un adrese -Adamovas speciālā internātpamatskola, reģistrācijas Nr.90000048186; adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647;
Iepirkuma priekšmets — kancelejas, saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2015./06.m.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 09:00 līdz 15:00) vai atsūtot pa pastu;
Kontaktpersona – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālr. 64633740; e-pasts: ruderen@inbox.lv
Piedāvājumu atvēršana notiek bez pretendentu piedalīšanās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.04.2015
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes autotransportam 2015. gadam
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes autotransportam 2015. gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs – MPP 2015/1
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2015. gada 15. aprīlim plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldē: Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads LV-4626, pie lietvedes(darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30)
Kontaktpersona – Sergejs Bašmakovs, tālr.29224840, e-pasts sergejs.basmakovs@makonkalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.03.2015
Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada Griškānu pagastam 2015.gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: GPP2015/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.04.2015.
Pasūtītāja nosaukums: Griškānu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada Griškānu pagasta 2015.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: c.Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Kontaktpersona: Aivars Vigups, tel. 27870340, 26540246
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.03.2015
Automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs: BPP2015/2
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde, reģ. nr. 90000048612
Iepirkuma priekšmets: „Automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes vajadzībām”
Kontaktpersona: Bērzgales pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Arvīds Dunskis, tālrunis: 28378899, info@berzgale.lv
Dokumenti jāiesniedz: līdz 08.04.2015. plkst. 13:00 Bērzgale, Rītupes iela 34, Rēzeknes novads, pie lietvedes. Darba laiks: 08:00 - 16:30, pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2015
Dolomīta šķembu, smilts un grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagastam 2015. gadam
Sakarā ar to, ka Iepirkuma nolikumā tehniskajā specifikācijā pretendentiem radās neskaidrības par iepirkuma priekšmeta prasībām attiecībā par dolomīta un granta maisījuma frakcijām un materiāla piegādi līdz objektam, tiek pārtraukts iepirkums GPP2015/2. Pēc nolikuma tehniskās specifikācijas precizēšanas, iepirkums tiks atkārtoti izsludināts.

Iepirkuma identifikācijas nr.: Gpp 2015/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 07.04.2015. līdz plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums: Griškānu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2015.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: c. Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Aivars Vigups, tel. 27870340, 26540246
 Lasīt vairāk