Publicēts 16.07.2018
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Ar iepirkuma komisijas 03.08.2018. lēmumu iepirkums pārtraukts, jo viszemākā piedāvātā kopējā līgumcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta pirnajā daļā noteikto publiska pakalpojuma līguma līgumcenas robežu - 42000 euro.

 Lasīt vairāk
Publicēts 05.07.2018
Iepirkums “Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm”
1. Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde izsludināja iepirkumu PIL 9.panta kārtībā "Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm"
2. Identifikācijas Nr.: KPP 2018/7
3. Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2018.gada 1.augustam plkst.11.00 pēc adreses: Rāznas iela 38, Kaunatas pagasts, Kaunata, Rēzeknes novads (grāmatvedībā) darba laiks 8.30 - 16.30
4. Piedāvājumu atvēršanas laiks 1.augustā 2018.gada plkst. 11.00
5. Kontaktpersona par iepirkumu - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika tālr. 64667002; 26586459. e-pasts: antonija.gaveika@kaunata.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.07.2018
Iepirkums „Dricānu vidusskolas ēkas cokola remontdarbi”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 16.jūlijs plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas ēkas cokola remontdarbi
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069,
e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.06.2018
Malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.07.2018. līdz plkst. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2018
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Ar iepirkuma komisijas 11.07.2018. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo noteiktajā termiņā piedāvājumi nav iesniegti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2018
Kopmītnes ēkas demontāža Parka ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā un āra laukuma rotaļu iekārtu novietošana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.07.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: kopmītnes ēkas demontāža Parka ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā un āra laukuma rotaļu iekārtu novietošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607195, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2018
Autoceļa Nr.5627 Litavnieki – Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve
Ar iepirkumu komisijas 11.07.2018. lēmumu iepirkuma procedūra pārtraukta, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.06.2018
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Ar iepirkumu komisijas 2018. gada 3. augusta lēmumu ir apstiprināti grozījumi būvdarbu apjomu sarakstos, kā arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018. gada 28. augustam plkst.11-00.
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv.EKEIS/Supplier/
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2018
Pretputekļu absorbenta iestrāde grants – šķembu ceļu seguma virskārtā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.06.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: pretputekļu absorbenta iestrāde grants - šķembu ceļu seguma virskārtā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.05.2018
Jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.06.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk