Publicēts 13.03.2015
Dolomīta šķembu un smilšu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta ceļu uzturēšanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: SAKPP - 2015/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.03.2015. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: dolomīta šķembu un smilšu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta ceļu uzturēšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova, tālr.: 646 40550, fakss: 646 40550; e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2015
Akmeņogļu piegāde Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.: SAKPP - 2015/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.03.2015. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: akmeņogļu piegāde Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova, tālr.: 646 40550, fakss: 646 40550; e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.02.2015
Sniega motocikla iegāde zivju resursu aizsardzībai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.03.2015. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: sniega motocikla iegāde zivju resursu aizsardzībai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A,Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Terēzija Kruste tel.64607185, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.02.2015
Futbola laukuma un ceļa ierīkošana projekta “Sportosim un atpūtīsimies “Dyužgola leicī” Čornajas pagastā” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2015/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.03.2015. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: futbola laukuma un ceļa ierīkošana projekta "Sportosim un atpūtīsimies "Dyužgola leicī" Čornajas pagastā" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.02.2015
Lēmums par iepirkuma „Autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros” rezultātiem
„Autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros”, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2015/8. Lēmums pieņemts 2015. gada 23. februārī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2015
Sniega motocikla iegāde zivju resursu aizsardzībai
Ar iepirkuma komisijas 2015. gada 27. februāra lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm tehniskajā specifikācijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2015
Lūznavas pagasta bibliotēkas telpu remonts
Iepirkuma identifikācijas nr.: LPP 2015/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.03.2015. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Lūznavas pagasta bibliotēkas telpu remonts
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627
Kontaktpersona: Vladimirs Špeļs tel.64607420, e-pasts: info@luznava.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2015
Riteņtraktora un inventāra iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta komunālās saimniecības vajadzībām
Iepirkuma priekšmets – „Riteņtraktora un inventāra iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta komunālās saimniecības vajadzībām”;
Iepirkuma identifikācijas numurs - RPP2015/1;
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvalde, Jaunības iela 15, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648;
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2015. gada 23. martam, plkst.10:00, Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldē: Jaunības iela15, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648; (darbdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, pusdienu pārtraukums no plkst.12:00 līdz plkst.13:00);
Kontaktpersona: Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Tārauds, tālrunis: 64607080, 29388271, e-pasts: info@rikava.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2015
Garāžas būvniecība Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta Ozolmuižas ciemā
Iepirkuma priekšmets – Garāžas būvniecība Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta Ozolmuižas ciemā;

Iepirkuma identifikācijas numurs - OPP 2015/2;

Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633;

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2015. gada 9. martam, plkst.11:00, Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē: „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:30, pusdienu pārtraukums no plkst.12:00 līdz plkst.12:30);

Kontaktpersona: Ozolmuižas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Petrovska, tālrunis: 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv.

 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2015
Lūznavas pagasta bibliotēkas telpu remonts
Ar Lūznavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas 2015.gada 19.februāra lēmumu IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS, sakarā ar konstatētām nepilnībām būvdarbu apjomos.

Iepirkuma identifikācijas nr.: LPP 2015/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.03.2015. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Lūznavas pagasta bibliotēkas telpu remonts
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627
Kontaktpersona: Vladimirs Špeļs tel.64607420, e-pasts: info@luznava.lv
 Lasīt vairāk