Publicēts 16.02.2015
Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas Nr.KPP2015/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27. februāris plkst.9.30.
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde Rāznas 38 Kaunata LV4622
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei
Kontaktpersona: Marija Rukmane tel.28330703
Pielikumā: instrukcija pretendentiem
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.02.2015
Sniega tīrīšana pagasta autoceļos Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2015. gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2015/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2015. gada 23. februāris, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - Sniega tīrīšana pagasta autoceļos Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2015. gadam.
Kontaktpersona -Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 26540246, sekretāre tel. 64640431
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.02.2015
Akmeņogļu iegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas rezerves apkurei
Iepirkuma identifikācijas nr.: TSIP 2015/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.02.2015. līdz plkst. 11.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: akmeņogļu iegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas rezerves apkurei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona: Žanis Feldmanis tel.64646126, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.02.2015
Akmeņogļu iegāde Tiskādu bērnunama rezerves apkurei
Iepirkuma identifikācijas nr.: TBN 2015/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.02.2015. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams
Iepirkuma priekšmets: akmeņogļu iegāde Tiskādu bērnu nama rezerves apkurei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona: Žanis Feldmanis tel.64646126, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.02.2015
GPS iekārtu piegāde, uzstādīšana Rēzeknes novada pašvaldības transportam un transporta kontroles sistēmas noma
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.02.2015. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: GPS iekārtu piegāde, uzstādīšana Rēzeknes novada pašvaldības transportam un transporta kontroles sistēmas noma
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Juris Dombrovskis tel.27878199, e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.01.2015
Degvielas iegāde 2015. gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma priekšmets – Degvielas iegāde 2015. gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs – OPP 2015/1
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2015. gada 13. februārim plkst. 11.00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē: „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30)
Kontaktpersona – Ozolmuižas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Petrovska, tālrunis: 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.01.2015
Dricānu vidusskolas internāta telpu vienkāršota atjaunošana
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2015/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2015.gada 10.februārim plkst.11-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets - Dricānu vidusskolas internāta telpu vienkāršota atjaunošana
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.01.2015
Automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs: BPP2015/1
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde, reģ. nr. 90000048612
Iepirkuma priekšmets: „Automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes vajadzībām”
Kontaktpersona: Bērzgales pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Arvīds Dunskis, tālrunis: 28378899, info@berzgale.lv
Dokumenti jāiesniedz: līdz 09.02.2015. plkst. 12:00 Bērzgale, Rītupes iela 34, Rēzeknes novads, pie lietvedes.
Darba laiks: 08:00 - 16:30, pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2015
Autotransporta pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skolas vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 3. februāris plkst.14:00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skola Iepirkuma priekšmets: „AUTOTRANSPORTA PAKALPOJUMI RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS BĒRNU – JAUNATNES SPORTA SKOLAS VAJADZĪBĀM”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldībā, 11.kabinetā, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Aldis Ciukmacis, tāl.nr. 64607181, e-pasts: sports@rdnet.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2015
Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai 2015.gadam
epirkuma identifikācijas nr.: IPP 2015/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 3. februāris plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai 2015.gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Juris Gailums tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk