Publicēts 21.01.2015
GPS iekārtu iegāde, uzstādīšana Rēzeknes novada pašvaldības transportam un transporta kontroles sistēmas noma
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.02.2015. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: GPS iekārtu iegāde, uzstādīšana Rēzeknes novada pašvaldības transportam un transporta kontroles sistēmas noma
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Juris Dombrovskis, tel.: 27878199, e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2015
Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei 2015. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: SAKPP 2015/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 8. februāris plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei 2015. gadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel. 64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 20.01.2015
Kancelejas, saimniecības preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Sakstagala pagasta pārvaldei 2015. gadam
Iepirkuma identifikācijas nr.: SAKPP 2015/3)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 2. februārim plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Kancelejas, saimniecības preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Sakstagala pagasta pārvaldei 2015. gadam”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.01.2015
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.: SAKPP 2015/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 2. februārim, plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 12.01.2015
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2015.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.01.2015. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2015.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Juris Zvīdriņš tel.64607188, e-pasts: juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.01.2015
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas nr.: SAK.P.P 2015/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.01.2015. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.01.2015
Televīzijas sižetu un raidījumu veidošanas un pārraidīšanas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2015/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.01.2015. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: televīzijas sižetu un raidījumu veidošanas un pārraidīšanas pakalpojumi
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Madara Ļaksa, tel.64607198, e-pasts: madara.laksa@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.01.2015
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - GaPP 2015/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2015.gada 20.janvāris, plkst.12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona – Voldemārs Vabals, mob.t. 26334750, tālrunis 64644537, e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.01.2015
Degvielas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes transportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2015/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2015.gada 20.janvārim plkst.14-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagsta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets - degvielas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes transportam
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.12.2014
Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2015. gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2014/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2015. gada 14. janvāris, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - "Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2015. gadam"
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 26540246, sekretāre tel. 64640431
 Lasīt vairāk