Publicēts 22.12.2014
Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2015.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2015.gada 9.janvāris, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - "Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2015.gadam"
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 26540246, sekretāre tel. 64640431
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.12.2014
Kurināmā-sašķidrinātās naftas gāzes iegāde Griškānu pagasta pārvaldes Zarečnajas skolas apkurei 2015. gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2015. gada 7. janvāris, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - Kurināmā-sašķidrinātās naftas gāzes iegāde Griškānu pagasta pārvaldes Zarečnajas skolas apkurei 2015. gadam.
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 26540246, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2014
Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - SPP 2014/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 15.decembris, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Stružānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Stružānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Kontaktpersona – Iveta Misjūne, mob.t. 22018676, tel. 64667052

 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2014
ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2014/27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.12.2014. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Juris Dombrovskis tel.27878199, e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2014
Mēbeļu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2014/26
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.11.2014. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: mēbeļu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.11.2014
Degvielas piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas autotransportam
Iepirkuma identifikācijas nr.: TSIP 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.11.2014. līdz plkst. 15.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: degvielas piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona: Žanis Feldmanis tel.64646135, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.11.2014
Degvielas piegāde Tiskādu bērnu nama autotransportam
Iepirkuma identifikācijas nr.: TBN 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.11.2014. līdz plkst. 14.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams
Iepirkuma priekšmets: degvielas piegāde Tiskādu bērnu nama autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona: Žanis Feldmanis tel.64646135, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.11.2014
Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: TBN 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.11.2014. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams
Iepirkuma priekšmets: jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona: Žanis Feldmanis tel.64646135, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2014
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā
Iepirkuma identifikācijas nr.: SAK.P.P 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.12.2014. līdz plkst. 12.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova, tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
Ar iepirkumu komisijas 03.12.2014. lēmumu (protokols Nr.3) pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 22.decembrim plkst.12-00 un veikti grozījumi iepirkuma procedūras nolikuma 1.5.1., 1.6.1., 1.6.3., 1.7.3., 2.2.3., 3.1.1., 3.1.2., 3.2.2., 3.2.3., 4.1.4.apakšpunktos, 6.4.punktā, 6.4.1.-6.4.3.apakšpunktā, kā arī 6.pielikumā "Līguma projekts" un 7.pielikumā "Apliecinājums par finanšu apgrozījumu".
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.10.2014
Mākoņkalna pagasta ceļa Zelenpole – B.Tukiša remontdarbi
Iepirkuma identifikācijas numurs: MPP 2014/07
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 3. novembris pl. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, c. Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626
Iepirkuma priekšmets: Mākoņkalna pagasta ceļa Zelenpole - B.Tukiša remontdarbi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, c.Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626
Kontaktpesona: Sergejs Bašmakovs, tālr. 29224840, e-pasts: sergejs.basmakovs@makonkalns.lv
 Lasīt vairāk