Publicēts 02.09.2014
Apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbi projekta Nr. KPFI-15.2/146 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2.kārta” ietvaros
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Iepirkuma identifikācijas numurs -ASI 2014/3
Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2014. gada 15. septembris, plkst. 10.00;
Pasūtītāja nosaukums un adrese -Adamovas speciālā internātpamatskola, reģistrācijas Nr.90000048186; adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647;
Iepirkuma priekšmets — Apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbi projekta Nr. KPFI-15.2/146 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2.kārta” ietvaros objektā Adamovas speciālā internātpamatskola, CPV kods: 45310000-3(elektrības vadu instalācijas darbi);
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 09:00 līdz 15:00) vai atsūtot pa pastu;
Kontaktpersona – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālr. 28610839; e-pasts: ruderen@inbox.lv

Piedāvājumu atvēršana notiek bez pretendentu piedalīšanās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.08.2014
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Rēzeknes novada pašvaldībai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2014/19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.09.2014. līdz plkst. 12.15
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Rēzeknes novada pašvaldībai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4610
Kontaktpersona: Andris Koļčs tel.64607170, e-pasts : andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.08.2014
Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2014/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.09.2014. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pag.,Rēzeknes novads LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis tel.64637598, e-pasts : info@cornaja.lv

Ar iepirkumu komisijas 21.08.2014. lēmumu iepirkums Nr. ČPP 2-14/2 ir pārtraukts, sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus iepirkuma dokumentos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.08.2014
Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas garāžu rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2014/18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.09.2014. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas garāžu rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4610
Kontaktpersona: Jānis Volks tel.64607175, e-pasts : janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.08.2014
Ēkas vienkāršotās renovācijas darbi objektā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē “Jāņtārpiņš”"
Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2014/17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.09.2014. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: ēkas vienkāršotās renovācijas darbi objektā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Jāņtārpiņš""
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A,Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Edgars Bļinovs tel.26128599, e-pasts : info@ozolaine.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 19.08.2014
Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.09.2014. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pag.,Rēzeknes novads LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis tel.64637598, e-pasts : info@cornaja.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 13.08.2014
Pārtikas produktu piegāde Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības un Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs – BPP 2014/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 25.augusts plkst.13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes iela 34, Bērzgale, Rēzeknesnovads, LV-4612
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības un Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2014./2015.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes iela 34, Bērzgale,Rēzeknesnovads,LV-4612
Kontaktpersona – Inese Adijāne, tālrunis: 646-44644, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.08.2014
Jaunstrūžānu pamatskolas jumta vienkāršotā renovācija
Iepirkuma identifikācijas numurs – SPP 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 29.augusts, plkst.12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Jaunstrūžānu pamatskolas jumta vienkāršotā renovācija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.08.2014
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2014.-2015.gadam
Iepirkuma identifikācijas nr. - 2014/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 25.08.2014. līdz pl. 9.30
Pasūtītāja nosaukums - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2014-2015. mācību gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rāznas 38, Kaunata, Rēzeknes novads, LV4622
Kontaktpersona - Marija Rukmane, tel.: 28330703, e -pasts rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.08.2014
Atlikušo būvdarbu veikšana projekta “Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs – MPP 2014/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 18.augusts plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626
Iepirkuma priekšmets – atlikušo būvdarbu veikšana projekta “Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide” ietvaros
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626
Kontaktpersona – Sergejs Bašmakovs, tālr.29224840, e-pasts: info@makonkalns.lv

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.-2 panta sešpadsmitās daļas 2.punktu, atbilstoši šī likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktam, iesniegt piedāvājumu un piedalīties sarunās par iepirkuma līguma noslēgšanu uzaicināts iepriekšējā būvuzņēmēja apakšuzņēmējs SIA "B.Building", kurš faktiski ir veicis būvdarbus objektā.
 Lasīt vairāk