Publicēts 08.08.2014
Pārtikas produktu piegāde Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības un Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS SAISTĪBĀ AR NEATBILSTĪBĀM IEPIRKUMA NOLIKUMĀ
Iepirkuma identifikācijas numurs – BPP 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 25.augusts plkst.13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes iela 34, Bērzgale, Rēzeknesnovads,LV-46122
Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas produktu piegāde Bērzgales pamatskolas Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības un Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes” vajadzībām 2014./2015.gadā”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes iela 34, Bērzgale,Rēzeknesnovads,LV-4612
Kontaktpersona – Inese Adijāne, tālrunis: 646-44644, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.08.2014
Pārtikas produktu piegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes Rēznas pamatskolai
Iepirkuma identifikācijas numurs – SPP 2014/03
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 14.augusts plkst.13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes, Rēznas pamatskolai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona – Anatolijs Kozlovskis, tālrunis: 29471322, e-pasts: stolerova@info.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.07.2014
Nautrēnu vidusskolas pārseguma remontdarbi
Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2014/16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 11.augusts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Nautrēnu vidusskolas pārseguma remontdarbi
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona – Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.07.2014
Gaigalavas pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana
Iepirkuma identifikācijas nr.: GaPP2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.08.2014. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Gaigalavas pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag.,Rēzeknes novads LV4618
Kontaktpersona: Voldemārs Vabals tel.26334750 e -pasts : info@gaigalava.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2014
Veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana)
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014. gada 11. augusts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Veselības un sociālās aprūpes centra "Malta" ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Kristaps Kaļva, tālr.64607175, e-pasts: kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv

Ar iepirkuma komisijas 2014.gada 19.septembra lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2014
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2014.-2015.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs – DPP 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014. gada 6. augusts plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu
pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Dricāni, Ricānu pag., Rēzeknes nov.,
LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolai un
pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2014.-2015.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu
pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Dricāni, Ricānu pag., Rēzeknes nov.,
LV-4615
Kontaktpersona – Marija Zahare, tālr.64644069, e-pasts:marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2014
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Rēzeknes novada pašvaldībai
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 30.jūlijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Rēzeknes novada pašvaldībai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.07.2014
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 29.jūlijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.07.2014
Par “B” kategorijas autovadītāju teorētisko un praktisko apmācību Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 25.jūlijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – "B" kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Vilis Deksnis, tālr.29469704, e-pasts: vilis.deksnis@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.07.2014
Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes transportam
Iepirkuma identifikācijas nr. 2014/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 18.07.2014. līdz pl. 10.00
Pasūtītāja nosaukums : Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets -Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes transportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas 38 Kaunata Rēzeknes novads LV4622
kontaktpersona Marija Rukmane tel.28330703 e -pasts rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk