Publicēts 27.06.2014
Par Rēzeknes novada dienu pasākuma skatuves un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 8.jūlijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada dienu pasākuma skatuves un tehniskā aprīkojuma nodrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Ināra Pleikšne, tālr.64607199, e-pasts: inara.pleiksne@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2014
Būvdarbu autoruzraudzība projekta “Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs – NPP 2014/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 30.jūnijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Nagļu pagasta pārvalde, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu autoruzraudzība projekta “Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Nagļu pagasta pārvalde, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Kontaktpersona – Viktors Vasiļevskis, tālr.64644360, e-pasts: info@nagli.lv

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.-2 panta sešpadsmitās daļas 2.punktu, atbilstoši šī likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktam, iesniegt piedāvājumu un piedalīties sarunās par iepirkuma līguma noslēgšanu uzaicināts tehniskā projekta autors SIA "Ekolat".
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2014
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 21.jūlijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2014
Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari
Iepirkuma identifikācijas numurs: MPP 2014/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 3.jūlijs pl.10.00.
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4626.
Iepirkuma priekšmets: Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626.
Kontaktpersona: Sergejs Bašmakovs, tālr.29224840,
e-pasts: sergejs.basmakovs@makonkalns
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2014
Mēbeļu iegāde Būvvaldes telpām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 2.jūlijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – mēbeļu iegāde Būvvaldes telpām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Inga Aleksandroviča, tālr.64607185, e-pasts: inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2014
Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldes transportam
Iepirkuma identifikācijas numurs: PPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 1.jūlijs plkst. 10.00.
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4635.
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldes transportam.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pušas pagasta pārvalde, Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4635
Kontaktpersona: Vitālijs Butlers, tālr. 26334066,
e-pasts: info@pusa.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2014
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - NPP 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 25.jūnijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Nagļu pagasta pārvalde, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Nagļu pagasta pārvalde, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Kontaktpersona - Viktors Vasiļevskis, tālr.64644360, e-pasts: info@nagli.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2014
Apkures sistēmas rekonstrukcija un aprīkošana ar siltumsūkni apkures un karstā ūdens nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”
Iepirkuma identifikācijas numurs - LPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 26.jūnijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Lūznavas pagasta pārvalde, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627
Iepirkuma priekšmets – apkures sistēmas rekonstrukcija un aprīkošana ar siltumsūkni apkures un karstā ūdens nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Lūznavas pagasta pārvalde, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627
Kontaktpersona - Vladimirs Špeļs, tālr.28374275, e-pasts: info@luznava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2014
Par “B” kategorijas autovadītāju teorētisko un praktisko apmācību Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās
Ar iepirkuma komisijas 17.06.2014. lēmumu iepirkums ir pārtraukts.
Iemesls: iesniegts tikai viens piedāvājums un tikai uz iepirkuma priekšmeta daļām Nr.4 - Nr.7, kurā piedāvātā līgumcena pārsniedz paredzamo finansējumu; nepieciešami grozījumi iepirkuma nolikumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2014
Kvadracikla iegāde projekta „Ūdenstilpju uzraudzība un aizsardzība Rēzeknes novadā” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs: MPP 2014/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 3.jūnijs pl.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626
Iepirkuma priekšmets: Kvadracikla iegāde projekta „ Ūdenstilpju uzraudzība un aizsardzība Rēzeknes novadā” ietvaros. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626
Kontaktpersona: Sergejs Bašmakovs, tālr.29224840, e-pasts: sergejs.basmakovs@makonkalns
 Lasīt vairāk