Publicēts 19.05.2014
Malkas iegāde Veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 30.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – malkas iegāde Veselības un sociālās aprūpes centra "Malta" apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Veselības un sociālās aprūpes centrs "Malta", Andrupenes ielā 28, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Kontaktpersona - Arturs Bogdans, tālr.26566794, e-pasts: vsacmalta@e-apollo.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.05.2014
Malkas piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2014.gadam

Iepirkuma identifikācijas numurs -ASI 2014/4
Pieteikuma iesniegšanas termiņš -2013.gada 26.maijs plkst. 13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese -Adamovas speciālā internātpamatskola, reģistrācijas Nr.90000048186; adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647;
Iepirkuma priekšmets -Malkas piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2014.gadam.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta- Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 09:00 līdz 15:00) vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālr. 28610839; e-pasts: ruderen@inbox.lv
Piedāvājumu atvēršana notiek bez pretendentu piedalīšanās.

 Lasīt vairāk
Publicēts 13.05.2014
Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2014./2015.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - SPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 26.maijs, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2014./2015.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Kontaktpersona – Iveta Misjūne, info@struzani.lv, mob.t. 22018676, 20211133, 64667567
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.05.2014
Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014. gada 30. maijs plkst.09.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde, Miera 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – 800 m³ neskaldītas jauktas lapu un skuju koku malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvaldē, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālrunis: 26136507, fakss: 64637558, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2014
Elektromontāžas darbi Dricānu vidusskolā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 20.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – elektromontāžas darbi Dricānu vidusskolā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.05.2014
Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes renovācija
Iepirkuma identifikācijas nr. 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 19.05.2014. līdz pl. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes renovācija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas 38, Kaunata, Rēzeknes novads LV4622
Kontaktpersona: Marija Rukmane, tel.28330703, e -pasts rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.04.2014
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā (ERAF projekta “Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros)
Iepirkuma identifikācijas numurs - NPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 30.maijs plkst.12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Nagļu pagasta pārvalde, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Nagļu pagasta pārvalde, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Kontaktpersona - Viktors Vasiļevskis, tālr.64644360, e-pasts: info@nagli.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.04.2014
Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 12.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2014
Lietota pasažieru autobusa iegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP SPP 2014/01
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Stoļerova, LV4642, Reģistrācijas Nr. 90000048561
Iepirkuma priekšmets: „Lietota pasažieru autobusa iegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes vajadzībām”
Kontaktpersona: Vitālijs Muravskis
Kontakttālrunis: 29121834
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.04.2014
Autobusa iegāde Sakstagala pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs – SAK.P.P 2014/3
Pasūtītāja nosaukums – Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, reģ. Nr 90000025376
Iepirkuma priekšmets – autobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes vajadzībām
Kontaktpersona – Sakstagala pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Olga Muravjova, tel. 29133899, e-pasts info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk