Publicēts 07.04.2014
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm
Iepirkuma identifikācijas numurs - BPP2014/1
Pasūtītāja nosaukums - Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde, reģ. nr. 90000048612
Iepirkuma priekšmets - Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm
Kontaktpersona - Bērzgales pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Arvīds Dunskis tālrunis: 28378899, info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.04.2014
Degvielas piegāde Mākoņkalna pagasta pārvaldes autotransportam 2014.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs: MPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 14.aprīlis pl.16.30.
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4626.
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes autotransportam.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Lipuški,
Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626.
Kontaktpersona: Sergejs Bašmakovs, tālr.29224840,
e-pasts: sergejs.basmakovs@makonkalns
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.04.2014
Pārtikas produktu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - TSIP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 6.maijs plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Iepirkuma priekšmets – pārtikas produktu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.03.2014
Degvielas piegāde Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - IPP 2014/2
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4619
Iepirkuma priekšmets - degvielas piegāde Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumi iesniedzami - līdz 2014.gada 31.martam plkst. 10:00 Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4619, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 8:00 - plkst. 16:30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - plkst. 12:30)
Kontaktpersona – komunālās saimniecības pārzinis Juris Gailums, tālrunis: 64644580, e-pasts: info: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.02.2014
Rēzeknes novada bērnu un jauniešu sporta skolas basketbola formu un aprīkojuma iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 10.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - Rēzeknes novada bērnu un jauniešu sporta skolas basketbola formu un aprīkojuma iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Inese Bolšija, tālr.29194439, e-pasts: inesebolsija@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.02.2014
Rēzeknes novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 4.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.02.2014
Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai 2014.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - IPP 2014/1
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4619
Iepirkuma priekšmets - malkas piegāde
Piedāvājumi iesniedzami - līdz 2014.gada 21.februārim plkst. 10:00 Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes novads, LV - 4619, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 8:00 - plkst. 16:30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - plkst. 12:30)
Kontaktpersona - Ilzeskalna pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Juris Gailums, tālrunis: 64644580, e-pasts: info: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.02.2014
Kokskaidu granulu piegāde Gaigalavas pagasta pārvaldēm
Iepirkuma identifikācijas numurs - GaPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 17.februāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads, LV-4618
Iepirkuma priekšmets – kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona –Voldemārs Vabals, tālr.26334750, e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2014
Degvielas iegāde Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - OPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 17.februāris plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Ozolmuižas pagasta pārvalde, "Laimas", Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4633
Iepirkuma priekšmets - Latvijas nacionālajiem standartiem un tehniskajai specifikācijai atbilstošas degvielas (95E bezsvina benzīna vai ekvivalenta un dīzeļdegvielas) uzpilde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - līdz 2014.gada 17.februārim plkst.12-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē: „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas  pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30)
Kontaktpersona - Ozolmuižas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Petrovska, tālrunis: 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.01.2014
Ēkas siltināšanas darbi objektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā”
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 31.janvāris, plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets - Ēkas siltināšanas darbi objektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā”, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Adamovas speciālā internātpamatskola Adamovā, Verēmu pagastā, Rēzeknes novadā.
Kontaktpersona - Jānis Puriņš tālr. 64633740, zvanīt darba dienās no plkst.8-00 līdz 16-30
 Lasīt vairāk