Publicēts 22.05.2018
Masu pasākuma “Aviācijas diena 2018″ organizēšana lidlaukā “Rēzekne”, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.06.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: masu pasākuma "Aviācijas diena 2018" organizēšana lidlaukā "Rēzekne", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Anna Jaudzema, tel.64607197, e-pasts: anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2018
Drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.06.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2018
Mentora pakalpojumi projekta “PROTI un DARI!” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.05.2018. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: mentora pakalpojumi projekta "PROTI un DARI!" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Gunita Veismane, tel.20214720, e-pasts: gunita.veismane@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2018
Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: RNPAPP 2018/4
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 24.05.2018.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Raitis Šakalovs, mob.29467307, e-pasta adrese:info@audrini.lv
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 11.05.2018
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2018
Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki – Tuči – Janopole (līdz autoceļa Nr.5606 Janopole – Lejas Tuči atzaram) gājēju celiņu izbūve Janopolē, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki - Tuči - Janopole (līdz autoceļa Nr.5606 Janopole - Lejas Tuči atzaram) gājēju celiņu izbūve Janopolē, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2018
Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm”
Iepirkuma identifikācijas numurs – NPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018.gada 17.maijam, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Nautrēnu pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Iepirkuma priekšmets -„Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm” 2018./2019. g.”
Kontaktpersona – Līvija Plavinska, mob.t. 29468107; lietvede tel. 64628805, e-pasts: livija.plavinska@nautreni.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2018
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta” īstenošanai
Ar iepirkumu komisijas 2018. gada 30. maija lēmumu iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums - sakarā ar radušos nepieciešamību veikt kārtējos grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos un ņemot vērā, ka Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz sākotnēji noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam 29.05.2018. plkst.11-00 nav izdevies to pagarināt, bet pēc šī termiņa EIS e-konkursu apakšsistēmā to vairs nav iespējams izdarīt.

 Lasīt vairāk
Publicēts 21.04.2018
“Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā”
1) iepirkums PIL 9.panta kārtībā "Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā"
2) identifikācijas Nr. _ KPP 2018/6
3) Publikācijas datums IUB- 21.04.2018.
4) Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 3.maijam plkst.11.00
5) piedāvājumu atvēršana - 2018.gada 3.maijā plkst. 11.00
6) Kontaktpersonas - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika tālr. 64667002
Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr: 29224840
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.04.2018
Drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Ar iepirkumu komisijas 2017. gada 17. maija lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar konstatēto Publisko iepirkumu likuma 2. panta un 9. panta sestās daļas prasību neievērošanu.

 Lasīt vairāk
Publicēts 17.04.2018
“Drupinātas grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas un Mākoņkalna pagastu ceļu uzturēšanai”
Iepirkums 9. panta kārtībā "Drupinātas grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas un Mākoņkalna pagastu ceļu uzturēšanai"
Identifikācijas Nr. KPP 2018/5
Iepirkuma paziņošanas datums IUB - 17.04.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta un laiks - Rāznas iela 38., Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, līdz 02.05.2018. plkst. 11.00
Kontaktpersonas iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika, tālr: 64667002; par tehnisko specifikāciju: Juris Cipruss tālr:29285629;
 Lasīt vairāk