Publicēts 14.01.2014
Programmatūras iegāde projektam Nr. ELRI-177 “Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās”
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 27.janvāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - Programmatūras iegāde projekta Nr. ELRI-177 "Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas - Latvijas - Krievijas robežpilsētās" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Keišs, tālr.64607179, e-pasts: andris.keiss@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.01.2014
Degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes transportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 24.janvāris plkst.14:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4615
Iepirkuma priekšmets - degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes transportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4615
Kontaktpersona - Marija
Zahare, tālrunis 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.01.2014
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2014.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 17.janvāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2014.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Juris Zvīdriņš, tālr.64607188, e-pasts: juris.zvidrins@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2014
Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. Atlikušie rekonstrukcijas darbi.
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 31.janvāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. Atlikušie rekonstrukcijas darbi
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.12.2013
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2013.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/39
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 9.janvāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2013.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Juris Zvīdriņš, tālr.64607188, e-pasts: juris.zvidrins@rdclv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2013
„Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš -2014.gada 28.janvārim plkst.14-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola, reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 9.30 līdz plkst. 15.30)
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 28610839; e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2013
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 28.decembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.12.2013
Paziņojums par lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” reģ.Nr.42403000932 projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā” ietvaros rīkotajā  iepirkuma procedūrā ar identifikācijas Nr.MDZKSU 02/2013 ( Projektēšana un būvdarbi –papildus darbi) „NAI  KSS rekonstrukcijas darbi”  projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros  tiesības slēgt iepirkuma līgumu  ir piešķirtas SIA “Laterna” reģ. Nr. 40003003102, kā piedāvājums ar viszemāko cenu.Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu pieņemts 2013.gada 05. decembrī. Līgumcena par kuru tiks slēgts līgums ir 19885.00  LVL (cena bez PVN).
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.12.2013
Būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcijas būvdarbiem
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 13.janvāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcijas būvdarbiem
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2013
Lietotas vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma priekšmets –  Lietotas vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - OPP 2013/4
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas  pagasta pārvalde, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas  pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 19.decembrim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē: „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas  pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30)
Kontaktpersona: Ozolmuižas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Petrovska, tālrunis: 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk