Publicēts 05.12.2013
Degvielas piegāde Gaigalavas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - GaPP 2013/3
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2013.gada 18.decembrim plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Gaigalavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025304, ju­ri­dis­kā ad­re­se: Rēzeknes     iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Iepirkuma priekšmets – degvielas piegāde Gaigalavas pagasta pārvaldei; CPV kods:  09100000-0 (degvielas).
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Gaigalavas  pagasta pārvaldē: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona - Voldemārs Vabals, mob.t.26334750, tālrunis 64644537, e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.11.2013
Sniega motocikla un tā aprīkojuma iegāde Ilzeskalna pagasta pārvaldē
Iepirkuma identifikācijas numurs - IPP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 9.decembris plkst.15:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Ilzeskalna pagasta pārvalde, Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4619
Iepirkuma priekšmets - Sniega motocikla un tā aprīkojuma iegāde
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības, Ilzeskalna pagasta pārvalde, Centra iela1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona - Genovefa Gailuma, tālrunis 64644580, mob. 29390724, Velga Lāce, tālrunis 26670347, e-pasts info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2013
Degvielas piegāde Strūžānu pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - SPP 2013/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 03.decembris, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Strūžānu pagasta pārvaldei

Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Kontaktpersona – Iveta Misjūne, mob.t. 22018676, telf. 64667052
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2013
Autobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 16.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – autobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2013
Lietota autogreidera iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma priekšmets – Lietota autogreidera iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - OPP 2013/3
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas  pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 25.novembrim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē: „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas  pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30)
Kontaktpersona: Ozolmuižas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Petrovska, tālrunis: 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.11.2013
Tehniskā projekta izstrāde ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014 “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - SAK.P.P 2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 19.novembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Iepirkuma priekšmets – tehniskā projekta izstrāde ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014 "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona - Roberts Majors, tālr.29434684, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.11.2013
Pārtikas produktu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - TSIP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 19.novembris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Iepirkuma priekšmets – pārtikas produktu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.11.2013
Pārtikas produktu piegāde Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - TBN 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 19.novembris plkst.14.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Iepirkuma priekšmets – pārtikas produktu piegāde Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu nērnu nams, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2013
„NAI KSS rekonstrukcijas darbi” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros
PSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630 , Latvija, izsludina iepirkuma procedūru ar identifikācijas Nr.MDZKSU 02/2013 ( Projektēšana  un būvdarbi –papildus darbi) „NAI  KSS rekonstrukcijas darbi”  projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir NAI KSS rekonstrukcija un gaisa padeves pūtēju nomaiņas projektēšana  un būvdarbi , kas tiks realizēts Maltas pagastā ,Rēzeknes novads, ES KF finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.10.2013
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes autotransportam 2013.-2014.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - SAK.P.P 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 28.oktobris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Iepirkuma priekšmets – degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes autotransportam 2013.-2014.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona - Roberts Majors, tālr.29434684, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk