Publicēts 15.10.2013
Tehniskā projekta izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/041/015 “Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - NPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 28.oktobris plkst.13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Iepirkuma priekšmets – tehniskā projekta izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/041/015 "Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Kontaktpersona - Viktors Vasiļevskis, tālr.64644360, e-pasts: info@nagli.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2013
Kaunatas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas vienkāršotā renovācija
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2013/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013. gada 22. oktobris plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas ielā 38, Kaunata, Rēzeknes novads, LV-4622
Iepirkuma priekšmets - Kaunatas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas vienkāršotā renovācija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rāznas 38, Kaunata, Rēzeknes novads LV4622
Kontaktpersona: Marija Rukmane, tel.28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2013
Rēzeknes novada prezentācijas grāmatas “Novads Latgales viducī” iespieddarbi
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 22.oktobris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada prezentācijas grāmatas "Novads Latgales viducī" iespieddarbi
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Anna Jaudzema, tālr.64607183, e-pasts: anna.jaudzema@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.10.2013
„Malkas piegāde Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas vajadzībām 2013.gadam”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2013/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 17.oktobris  plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Malkas piegāde Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas vajadzībām 2013.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Kontaktpersona: Marija Zahare, tālr.: 64644069,  e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.09.2013
„Mēbeļu iegāde Dricānu kultūras namam”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2013/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 8.oktobris plkst.15:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets - Mēbeļu iegāde Dricānu kultūras namam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Kontaktpersona: Marija Zahare, tālr.: 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2013
Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 30.janvāris plkst.11:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.09.2013
Kurināmā (kokskaidu granulas) iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm
07.10.2013. Lēmums – iepirkums Nr.GaPP 2013/2 pārtraukts, jo nav saņemts neviens piedāvājums!

Iepirkuma identifikācijas numurs - GaPP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 7.oktobris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads, LV-4618
Iepirkuma priekšmets - Kurināmā (kokskaidu granulas) iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona - Voldemārs Vabals, tālr.26334750, e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2013
Automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - BPP 2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 30.septembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Rēzeknes novads, LV-4612
Iepirkuma priekšmets – automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona - Arvīds Dunskis, tālr.28378899, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.09.2013
Vieglās automašīnas iegāde Strūžānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - SPP 2013/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 27.septembris, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Vieglās automašīnas iegāde Strūžānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Kontaktpersona – Iveta Misjūne, info@struzani.lv, mob.t. 22018676, 20211133, 64667567
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2013
„Piena un piena produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2013.-2014.gadam”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2013/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 23.septembris  plkst.15:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Piena un piena produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības
iestādes vajadzībām 2013.-2014.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr.: 64644069,  e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk