Publicēts 21.08.2013
Mežizstrādes un kokmateriāla transportēšanas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2013/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 6.septembris  plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Mežizstrādes un kokmateriāla transportēšanas pakalpojumi
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr.: 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.08.2013
Vieglās automašīnas iegāde Strūžānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - SPP 2013/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 30.augusts, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Vieglās automašīnas iegāde Strūžānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Kontaktpersona – Vilis Tutins, Vilis.Tutins@struzani.lv, mob.t. 20211133, 64667567
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.08.2013
Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 13.septembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Voldemārs Deksnis, tālr.64644726, e-pasts: info@lendzi.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2013
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un pirmsskolas iestādes ” Zvaniņš” vajadzībām 2013.-2014. gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2013/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 26.augusts plkst.9:30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas ielā 38, Kaunata, Rēzeknes novads, LV-4622
Iepirkuma priekšmets – pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolai un pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē: Rāznas ielā 38, Kaunata, Rēzeknes novads, LV-4622
Kontaktpersona - Marija Rukmane, tālrunis: 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2013
Būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas būvdarbiem
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 9.septembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas būvdarbiem
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.08.2013
Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana
Iepirkuma identifikācijas numurs- Nr. RPP2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš- 2013.gada 19.augusts plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese- RNP Rikavas pagasta pārvalde Jaunības iela15, Rikava Rikavas pagasts, Rēzeknes novads LV4648
Iepirkuma priekšmets- „Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta- Rikavas pagasta pārvalde Jaunības iela15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV4648
Kontaktpersona: Andrejs Tārauds, tel 29388271,64607080 epasts-info@rikava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.08.2013
Rēzeknes novada Dricānu, Kaunatas un Nautrēnu vidusskolas rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 23.septembris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada Dricānu, Kaunatas un Nautrēnu vidusskolas rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2013
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2013.-2014.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 14.augusts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2013.-2014.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr.: 64644069,  e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.07.2013
Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS, sakarā ar to, ka vienīgā pretendenta piedāvātā līmcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 81.panta pirmajā daļā noteikto līgumcenas maksimālo apmēru, Pamatojums - iepirkuma komisijas 19.08.2013. lēmums (protokols Nr.3).

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 12.augusts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Voldemārs Deksnis, tālr.64644726, e-pasts: info@lendzi.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2013
Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana
Iepirkums pārtraukts kļūdas dēļ (nepilnīgs finanšu piedāvājums)
Iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. RPP2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013.gada 5.augustā plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – RNP Rikavas pagasta pārvalde Jaunības iela15, Rikava Rikavas pagasts, Rēzeknes novads LV4648
Iepirkuma priekšmets – „Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Rikavas pagasta pārvalde Jaunības iela15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV4648
Kontaktpersona – Andrejs Tārauds, tel: 29388271, 64607080 e-pasts: info@rikava.lv
 Lasīt vairāk