Publicēts 19.07.2013
Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS, sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma dokumentos.
Pamatojums - iepirkuma komisijas 26.07.2013. lēmums (protokols Nr.2).

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 30.jūlijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Voldemārs Deksnis, tālr.64644726, e-pasts: info@lendzi.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.07.2013
Saieta nama izbūve Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā
Ar iepirkuma komisijas 07.08.2013. lēmumu (protokols Nr.2) veikti grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos, sakarā ar būvdarbu apjomu sarakstu precizēšanu un attiecīgo grozījumu veikšanu būvdarbu apjomu saraksta "Vispārējie celtniecības darbi" pozīcijās Nr.76, 87, 108, 112, 169, 265, 285, 287, 291, 293 un būvdarbu apjomu saraksta "Labiekārtošana" pozīcijās Nr.6, 12. Attiecīgi līdz 2013.gada 26.augustam plkst.14-00 pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī veikti atbilstošie grozījumi nolikuma 1.4.1., 1.4.8.apakšpunktos un 6.1.punktā, skaitļus un vārdus attiecīgajā locījumā "2013.gada 12.augusts" aizstājot ar skaitļiem un vārdiem attiecīgajā locījumā "2013.gada 26.augusts".

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 26.augusts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Saieta nama izbūve Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Vitālijs Muravskis, tālr.64644192, e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.06.2013
Paziņojums par noslēgto līgumu “SIA Rūķis L” Parka iela 2 un Parka iela 3 Lūznavā
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2013
Iepirkums Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveidi
Iepirkuma identifikācijas numurs – MPP 2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013. gada 08. jūlijs plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4626
Iepirkuma priekšmets - Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks – Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4626, no plkst. 8.00 līdz 16.30.
Kontaktpersona – Sergejs Bašmakovs, tālr. 29224840, e-pasta adrese:info@makonkalns.lv; darba laiks: no plkst. 8.00 līdz plkst.16.30
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.06.2013
Paziņojums par Maltas pagastā noslēgto energoefektivitātes paaugstināšanas līgumu
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.06.2013
Paziņojums par Lūznavas pagastā noslēgto siltumnoturības uzlabošanas pasākumu līgumu
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.06.2013
Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana
Iepirkums pārtraukts, jo nav neviena piedāvājuma

Iepirkuma identifikācijas numurs- Nr. RPP2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš- 2013.gada 1.jūlija plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese- RNP Rikavas pagasta pārvalde Jaunības iela15, Rikava Rikavas pagasts, Rēzeknes novads LV4648
Iepirkuma priekšmets- „Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšana”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta- Rikavas pagasta pārvalde Jaunības iela15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV4648
Kontaktpersona: Andrejs Tārauds, tel 29388271,64607080 epasts: info@rikava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.06.2013
Kaunatas pagasta autoceļa Matuļi – Černiki – Dubuļi remonts
Iepirkuma identifikācijas nr. KPP2013/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.06.2013. pl.10.00.
Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Kaunatas pagasta autoceļa "Matuļi-Černiki-Dubuļi" remonts
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novads, Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas 38, Kaunata
Kontaktpersona: Marija Rukmane tel.28330703 e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.06.2013
Aktīvās atpūtas centra “Zelta zvīņa” vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Lūznavas pagastā
Iepirkuma identifikācijas numurs - LPP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 25.jūnijs plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Lūznavas pagasta pārvalde, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627
Iepirkuma priekšmets - Aktīvās atpūtas centra "Zelta zvīņa" vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Lūznavas pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Lūznavas pagasta pārvalde, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627
Kontaktpersona - Vladimirs Špeļs, tālr.28374275, e-pasts: info@luznava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2013
Pašvaldības autoceļa „Lizdiki – Rūtaļas” 1,175km būvniecība Dricānu pagastā
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 17.jūnijs plkst.15.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pašvaldības autoceļa „Lizdiki - Rūtaļas” 1,175km būvniecība Dricānu pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Kontaktpersona: Marija Zahare, tālr.: 64644069, Skaidrīte Melne, tālr. 29113368 e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk