Publicēts 05.06.2013
Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas tehnisko projektu un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas ekspertīze
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 17.jūnijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas tehnisko projektu un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas ekspertīze
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Alīda Jasmane, tālr.64634368, e-pasts: Alida.Jasmane@malta.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.05.2013
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 11.jūnijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.05.2013
Greivuļu rekreācijas dabas takas tehniskā projekta izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 7.jūnijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Greivuļu rekreācijas dabas takas tehniskā projekta izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.05.2013
Malkas iegāde Veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 4.jūnijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets –malkas iegāde Veselības un sociālās aprūpes centra "Malta" apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Veselības un sociālās aprūpes centrs "Malta", Andrupenes ielā 28, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Kontaktpersona - Arturs Bogdans, tālr.64634323, e-pasts: vsacmalta@e-apollo.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.05.2013
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Dubuļu ciemā
Iepirkuma identifikācijas nr. KPP2012/1ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 03.06.2013. pl.9,00
Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Dubuļu ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kaunata Rāznas 38 Rēzeknes novads LV4622
Kontaktpersona: Marija Rukmane tel.28330703. e pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.05.2013
Aktīvās atpūtas centra „Zelta zivtiņa“ vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Lūznavas pagastā
Iepirkums pārtraukts ar iepirkuma komisijas 06.06.2013. lēmumu.
Pamatojums: vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz piešķirtā finansējuma apmēru.

Iepirkuma identifikācijas numurs – LPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013.gada 5.jūnijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Lūznavas pagasta pārvalde, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627
Iepirkuma priekšmets – Aktīvās atpūtas centra „Zelta zivtiņa“ vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Lūznavas pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks – Lūznavas pagasta pārvalde, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627, no plkst.8.00 līdz plkst.16.00.
Kontaktpersona – Vladimirs Špeļs, tālr. 28374275, e-pasta adrese: info@luznava.lv; darba laiks: no plkst.8.00 līdz plkst.16.30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.05.2013
Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide
Iepirkums pārtraukts ar iepirkuma komisijas 25.06.2013. lēmumu.
Pamatojums: iesniegtie pretendentu piedāvājumi atzīti par neatbilstošiem iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām; pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz piešķirtā finansējuma apmēru

Iepirkuma identifikācijas numurs – MPP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013. gada 3. jūnijs plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4626
Iepirkuma priekšmets - Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks – Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4626, no plkst. 8.00 līdz 16.30.
Kontaktpersona – Sergejs Bašmakovs, tālr. 29224840, e-pasta adrese:info@makonkalns.lv; darba laiks: no plkst. 8.00 līdz plkst.16.30
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2013
Sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā
Iepirkuma rezultāts - pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar Pilnsabiedrība"AKN, reģ. Nr. 40103568595, kopējā līguma summa LVL 63458,55(bez PVN)
Iepirkuma identifikācijas numurs – GaPP2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013.gada 28.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
Iepirkuma priekšmets – sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, saskaņā ar Vienkāršotās rekonstrukcijas tehnisko projektu
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
Kontaktpersona – Voldemārs Vabals, tālr.26334750, e-pasta adrese: info@gaigalava.lv; darba laiks: no plkst.8-00 līdz plkst.16-30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2013
Traktora puspiekabes iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma priekšmets – Traktora puspiekabes iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs – OPP 2013/2
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Piedāvājumi iesniedzami – līdz 2013.gada 31.maijam plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē: „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30)
Kontaktpersona – Ozolmuižas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Petrovska, tālrunis: 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.05.2013
Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas tehnisko projektu un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas ekspertīze
Iepirkums pārtraukts ar iepirkuma komisijas 27.05.2013. lēmumu.
Pamatojums:
1) vienīgā pretendenta kvalifikācija ir atzīta par neatbilstošu, bet piedāvājums - par nepamatoti lētu;
2) nepieciešams precizēt nolikuma prasības un papildināt darba uzdevumu.

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 17.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas tehnisko projektu un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas ekspertīze
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Alīda Jasmane, tālr.64634368, e-pasts: Alida.Jasmane@malta.lv
 Lasīt vairāk