Publicēts 30.04.2013
Projektu „Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 21 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” un „Daudzdzīvokļu mājas Jaunatnes ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” būvuzraudzība
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.04.2013
Projektu par siltumnoturības uzlabošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem daudzdzīvokļu mājās Jaunatnes ielā 1, Lūznavā; Parka ielā 2, Lūznavā un Parka ielā 3, Lūznavā būvuzraudzība
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2013
Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas palielināšanas līgumam Maltā
PSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes nov. LV-4630 , Latvija, izsludina iepirkuma procedūru ar identifikācijas Nr.MDZKSU 01/2013 „Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas palielināšanas līgumam Maltā” .
Iepirkuma priekšmets: kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana un sūkņu staciju izbūves būvdarbu uzraudzība.
Nolikumu var saņemt personīgi katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12.00-13.00 pēc adreses Parka iela 10, Malta , Rēzeknes novads , LV 4630 vai saņemot to pa pastu ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums.
Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 10.maija plkst. 11:00, Parka ielā 10, Maltā, Rēzeknes novads. Kontaktpersona Anna Pinka, tālr. 64631056, e-pasts:maltasdzksu@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2013
Malkas piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2013.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs -ASI 2013/1
Pieteikuma iesniegšanas termiņš -2013.gada 8.maijs plkst. 13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese -Adamovas speciālā internātpamatskola, reģistrācijas Nr.90000048186; adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647;
Iepirkuma priekšmets -Malkas piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2013.gadam.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta- Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 09:30 līdz 15:30) vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālr. 28610839; e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.04.2013
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes autotransportam 2013.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - MPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 29.aprīlis plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4626
Iepirkuma priekšmets - Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes autotransportam
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas ielā 3,Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626
Kontaktpersona - Sergejs Bašmakovs, tālr.29224840, e-pasts:sergejs.basmakovs@makonkalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.04.2013
Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2013./2014.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - SPP 2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 23.aprīlis, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2013./2014.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Kontaktpersona – Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, mob.t.22018676, 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.04.2013
Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2013./2014.gadā.
Iepirkuma identifikācijas numurs - SPP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 22.aprīlis, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2013./2014.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Kontaktpersona – Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, mob.t.22018676, 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.03.2013
Malkas piegāde Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - BPP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 05.aprīlis, plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Iepirkuma priekšmets – Malkas piegāde Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona - Arvīds Dunskis, info@berzgale.lv, mob.t.28378899, 646-44633
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.03.2013
Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/4
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 25.aprīlis plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr. 64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.03.2013
Līgums par “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 2, Lūznavā vienkāršotu renovāciju”
SIA "Rūķis L” ir paredzējis slēgt līgumu par "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 2, Lūznavā, vienkāršotu renovāciju” Eiropas Savienības Fonda Projekta NR. DMS/3.4.4.1.0/12/09/564 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 2, Lūznavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.” IETVAROS
Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs - RL 2013/01.
 Lasīt vairāk