Publicēts 06.03.2013
Autobusa pakalpojumi izglītības un kultūras pasākumu nodrošināšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 20.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – autobusa pakalpojumi izglītības un kultūras pasākumu nodrošināšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Ināra Pleikšne, tālr.64607199, e-pasts: inara.pleiksne@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.03.2013
Malkas iegāde Čornajas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 20.marts plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, c.Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – malkas iegāde Čornajas pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, c.Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr.64637598, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2013
Zandarta mazuļu iegāde ielaišanai Lubāna ezerā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 15.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – zandarta mazuļu iegāde ielaišanai Lubāna ezerā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Terēzija Kruste, tālr.64607205, e-pasts: terezija.kruste@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2013
Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta
Iepirkuma rezultāts - pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA "Konstra", reģ. Nr. 45403030826, kopējā līguma summa LVL 37129,46 (bez PVN)
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 4.marts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr. 64637598 , e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2013
Autobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 18.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - autobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Juris Gailums, tālr.64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.02.2013
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP2013/1
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas 38, Kaunata, Rēzeknes novads, LV4622
Piedāvājumu iesniegt: līdz 22.02.2013. pl.9.30. Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas 38, Kaunatā
Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Rukmane. tel.28330703, e-pasts rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.02.2013
Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta katlu mājai 2013.gadam
Iepirkuma priekšmets – Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta katlu mājai 2013.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs – IPP 2013/1
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 15.februārim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē: „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads LV-4619, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30)
Kontaktpersona – Ilzeskalna pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Juris Gailums, tālrunis: 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2013
Bērnu rotaļu laukuma izveide Stoļerovas ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP SPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 12.februāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Iepirkuma priekšmets – bērnu rotaļu laukuma izveide Stoļerovas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona - Vitālijs Muravskis, tālr.29121834, e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.01.2013
Degvielas piegāde Bērzgales pagasta pārvaldes autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - BPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 28.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Iepirkuma priekšmets – degvielas piegāde Bērzgales pagasta pārvaldes autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona - Arvīds Dunskis, tālr.64644644, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.01.2013
Degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 21.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Kontaktpersona: Marija Zahare, tālr.: 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk