Publicēts 07.03.2013
Līgums par ,,Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 3, Lūznavā vienkāršotu renovāciju”
SIA "Rūķis L” ir paredzējis slēgt līgumu par "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 3, Lūznavā vienkāršotu renovāciju.” Eiropas Savienības Fonda Projekta NR.DMS/3.4.4.1.0/12/09/563 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 3, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” IETVAROS
Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs - RL 2013/02.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2013
Autobusa pakalpojumi izglītības un kultūras pasākumu nodrošināšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 20.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – autobusa pakalpojumi izglītības un kultūras pasākumu nodrošināšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Ināra Pleikšne, tālr.64607199, e-pasts: inara.pleiksne@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.03.2013
Malkas iegāde Čornajas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 20.marts plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, c.Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – malkas iegāde Čornajas pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, c.Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr.64637598, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2013
Zandarta mazuļu iegāde ielaišanai Lubāna ezerā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 15.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – zandarta mazuļu iegāde ielaišanai Lubāna ezerā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Terēzija Kruste, tālr.64607205, e-pasts: terezija.kruste@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2013
Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta
Iepirkuma rezultāts - pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA "Konstra", reģ. Nr. 45403030826, kopējā līguma summa LVL 37129,46 (bez PVN)
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 4.marts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai. II kārta
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr. 64637598 , e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2013
Autobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 18.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - autobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Juris Gailums, tālr.64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.02.2013
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP2013/1
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas 38, Kaunata, Rēzeknes novads, LV4622
Piedāvājumu iesniegt: līdz 22.02.2013. pl.9.30. Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas 38, Kaunatā
Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Rukmane. tel.28330703, e-pasts rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.02.2013
Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta katlu mājai 2013.gadam
Iepirkuma priekšmets – Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta katlu mājai 2013.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs – IPP 2013/1
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 15.februārim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē: „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads LV-4619, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30)
Kontaktpersona – Ilzeskalna pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Juris Gailums, tālrunis: 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2013
Bērnu rotaļu laukuma izveide Stoļerovas ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP SPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 12.februāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Iepirkuma priekšmets – bērnu rotaļu laukuma izveide Stoļerovas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona - Vitālijs Muravskis, tālr.29121834, e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.01.2013
Degvielas piegāde Bērzgales pagasta pārvaldes autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - BPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 28.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Iepirkuma priekšmets – degvielas piegāde Bērzgales pagasta pārvaldes autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona - Arvīds Dunskis, tālr.64644644, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk