Publicēts 10.01.2013
Degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 21.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Kontaktpersona: Marija Zahare, tālr.: 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.12.2012
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8, Maltā vienkāršota renovācija
Pašvaldības SIA ,,Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” ir paredzējis slēgt līgumu par ,,Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8, Maltā, vienkāršotu renovāciju” Eiropas Savienības Fonda Projekta NR.DMS/3.4.4.1.0/12/09/565 ,,Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.” ietvaros.
Identifikācijas numurs - MDZKSU 2012/03.
Iepirkuma priekšmets - Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi)
Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2013.gada 23.novembris
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 13.februāris plkst. 11:00
Piedāvājumi jāiesniedz - Pašvaldības SIA ,, Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā”, Parka ielā 10,Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630
Kontaktpersona: Anna Pinka, tālr.646-31056, e-pasts maltasdzksu@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.12.2012
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 21, Maltā vienkāršota renovācija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/39
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 9.janvāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2013.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Juris Zvīdriņš, tālr.64607188, e-pasts: juris.zvidrins@rdclv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.12.2012
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā vienkāršota renovācija
SIA "Rūķis L" ir paredzējis slēgt līgumu par "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā vienkāršotu renovāciju.” Eiropas Savienības Fonda Projekta Nr .DMS /3.4.4.1.0/12/09/527,,Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pēc adreses Jaunatnes ielā 1,Lūznavā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi.” ietvaros.
Identifikācijas numurs - L 2012/01.
Iepirkuma priekšmets - Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi un siltummezgla rekonstrukcija)
Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2013.gada 10.oktobris
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 13.februāris 13:30
Piedāvājumi jāiesniedz-Pašvaldības SIA ,, Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā”, Parka ielā 10,Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630
Kontaktpersona :Anna Pinka, tālr.646-31056, e-pasts maltasdzksu@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2012
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 3 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 81. panta kārtībā
Identifikācijas numurs – RL 2012/03
Iepirkuma priekšmets – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 3 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi un siltummezgla rekonstrukcija)
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2013.gada 08.augusts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013.gada 07.februāris plkst. 11:00
Piedāvājumi jāiesniedz – Pašvaldības SIA ,, Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā”, Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630
Kontaktpersona: Anna Pinka, tālr.64631056, e-pasts maltasdzksu@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2012
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 2, Lūznavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2012
Transporta pakalpojumi sporta pasākumiem 2013.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/36
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 7.janvāris plkst.10.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – transporta pakalpojumi sporta pasākumiem 2013.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Igors Derjagins, tālr.64607181, e-pasts: igors.derjagins@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2012
Vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/37
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 7.janvāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2012
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2013.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS SAKARĀ AR BŪTISKIEM GROZĪJUMIEM TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/38
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 7.janvāris plkst.11.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2013.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Juris Zvīdriņš, tālr.64607188, e-pasts: juris.zvidrins@rdclv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.12.2012
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs -PPP 2012/1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2013.gada 3. janvāris plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese- Pušas pagasta pārvalde, Parka iela 1, c. Puša, Pušas pagasts , Rēzeknes novads, LV-4635
Iepirkuma priekšmets - Degvielas piegāde Pušas pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Pušas pagasta pārvalde , Parka ielā 1, c. Puša, Pušas pagasts , Rēzeknes novads, LV-4635
Kontaktpersona – Vitālijs Butlers, mob.tel.26334066, tālr.64646066, e-pasts: info@pusa.lv.
 Lasīt vairāk