Publicēts 21.12.2011
Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - SIA ALAAS 2011/5KF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2012.gada 25.maijs plkst.11.00, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu
Pasūtītāja nosaukums un adrese - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, Adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Konceptuālajiem rasējumiem (B pielikums)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” birojā „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633,
Kontaktpersona - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” valdes loceklis Aigars Metlāns, Tel.nr.: 64667440, Mob.t. 28359080, Faksa nr.: 64667440
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2011
Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta
Iepirkuma identifikācijas numurs - SIA ALAAS 2011/6KF
Kontaktpersona - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” valdes loceklis Aigars Metlāns, Tel.nr.: 64667440, Mob.t. 28359080, Faksa nr.: 64667440

Iepirkuma procedūra pārtraukta!!!
2011. g. 16. decembris
Būvdarbu veikšana Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta "Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija" ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/50ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 3.janvāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu veikšana Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta "Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Marija Petrovska, tālr.64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.12.2011
Automobiļa iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/49
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 30.decembris plkst.10.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Automobiļa iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2011
Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta katlu mājai 2012.gadam
Iepirkuma priekšmets – Malkas piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - IPP 2011/3
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 28. decembrim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē: „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads LV-4619, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30)
Kontaktpersona: Ilzeskalna pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Juris Gailums, tālrunis: 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2011
Automobiļa piegāde Adamovas speciālajai internātpamatskolai
Iepirkuma priekšmets – Automobiļa piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2011/2
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola, reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 20.decembrim plkst.12-30 Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst.9-30 līdz plkst.15-30).
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 28610839 ; e-pasts: ruderen@inbox.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2011
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012.mācību gadā
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012. mācību gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2011/3
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola,reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Piedāvājumi iesniedzami – līdz 2011.gada 20.decembrim plkst.13-00 Adamovas speciālajā internātpamatskolā pie sekretāres (darbdienās no plkst.9-30 līdz plkst.15-30)
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 28610839; e-pasts: ruderen@inbox.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2011
Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādei
Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādei
Iepirkuma identifikācijas numurs - IPP 2011/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 19.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4619
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4619, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30)
Kontaktpersona - Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Reņa Gailuma, t. 64644563, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2011
Jauna vieglā automobiļa iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/48
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 30.decembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Jauna vieglā automobiļa iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.646407170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.11.2011
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/47ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 7.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)" otrās kārtas ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.646407185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2011
Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Strūžānu pagastā
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP 2011/46ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 16.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Strūžānu pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Vilis Tutins, tālr.64640644, e-pasts: struzanu_pagasts@navigator.lv
 Lasīt vairāk