Publicēts 20.04.2011
Iekšējā audita pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldībā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 3.maijs plkst.13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Iekšējā audita pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldībā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.04.2011
Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija – papildus darbi
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNPSPP 2011/8
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, LV-4638
Iepirkuma priekšmets - Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija - papildus darbi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2011.gada 28.aprīlis plkst 10.00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta- Rēzeknes novada pašvaldībā Sakstagala pagasta Kalna iela 2, Sakstagals, LV-4638
Kontaktpersona - Olga Muravjova, T. 64640550, info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.04.2011
Ilzeskalna pagasta ceļu uzturēšana 2011.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - IPP 2011/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20.aprīlī plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Ilzeskalna pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Iepirkuma priekšmets – pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi Ilzeskalna pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Ilzeskalna pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona – Anna Kūkoja, tālr.64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.04.2011
Mēbeļu iegāde Ūdenstūrisma attīstības centram “BĀKA”
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/20ERAF/LAT LIT
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 26.aprīlis plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Mēbeļu iegāde Ūdenstūrisma attīstības centram "BĀKA"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Ineta Brizga, tālr.64607183, e-pasts: ineta.brizga@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.04.2011
Autobusa pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 29.aprīlis plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Autobusa pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2011
Maltas 1. un 2.vidusskolas un Kaunatas vidusskolas ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus un izstrādājumus
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 9.maijā plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Maltas 1. un 2.vidusskolas un Kaunatas vidusskolas ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus un izstrādājumus
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Alīda Jasmane, tālr.26578500, e-pasts: Alida.Jasmane@malta.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2011
Rēzeknes novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/18ESF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2011.gada 18.aprīlis, plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde, atbilstoši darba uzdevumiem
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, t. 64607189, 26582773, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2011
Izturīgs un drošs bērnu rotaļu laukuma aprīkojums
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2011.gada 18.aprīlis
Pasūtītāja nosaukums - Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets – Izturīgs un drošs bērnu rotaļu laukuma aprīkojums
Iepirkuma piedāvājums jāiesniedz - elektroniskā veidā jāatsūta uz e-pastu livija.plavinska@inbox.lv un jāatsūta pa pastu uz adresi Nautrēnu pagasta pārvalde, c. Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV4652
Kontaktpersona - Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska t. 64628805, 29468107
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2011
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/17ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 22.marts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683, e-pasts: info@silmala.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.03.2011
Ceļu rekonstrukcijas darbi Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/15ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 17.marts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Ceļu rekonstrukcijas darbi Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Sergejs Bašmakovs, tālr.29224840, e-pasts: info@makonkalns.lv
 Lasīt vairāk