Publicēts 17.12.2012
Dricānu kultūras nama skatuves aprīkojuma iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2012/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 1.februāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Dricānu kultūras nama skatuves aprīkojuma iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr.64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.12.2012
Par tiesībām veikt finanšu revīziju Rēzeknes novada pašvaldības domē un iestādēs un sniegt zvērināta revidenta ziņojumu par 2013., 2014. un 2015.gadiem
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/34
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 18.janvāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – finanšu revīzijas veikšana Rēzeknes novada pašvaldības domē un iestādēs un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par konsolidēto 2013., 2014. un 2015.gada pārskatu
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Ingrīda Zelča, tālr.64607180, e-pasts: ingrida.zelca@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2012
Būvuzraudzība līgumam “Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciema ūdenssaimniecības attīstībai”
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2012/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 4.decembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzība līgumam "Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciema ūdenssaimniecības attīstībai " projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/066/032 "Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciema ūdenssaimniecības attīstība" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr.64637599, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2012
Būvuzraudzība līgumam “Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai”
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2012/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 4.decembris plkst.10.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzība līgumam "Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai " projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/066/033 "Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr.64637599, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.11.2012
Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta Pilcenes filiāles ēkas, katlu mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/33
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 27.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta Pilcenes filiāles ēkas, katlu mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.11.2012
Būvuzraudzība līgumam “Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP SPP 2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 29.novembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzība līgumam "Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā" projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Bērzgale, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona - Vitālijs Muravskis, tālr.64644192, e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.10.2012
Būvuzraudzība līgumam “Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā”
Iepirkuma identifikācijas numurs - BPP 2012/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 5.novembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzība līgumam "Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Bērgales pagasta Bērzgales ciemā" projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/070/022 "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona - Arvīds Dunskis, tālr.64644644, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2012
Saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/32
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 29.oktobris plkst.11.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu bērnu nams, Ezera ielā 23, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2012
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/30
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 20.novembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2012
Saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/31
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 29.oktobris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk