Publicēts 11.04.2018
Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pirmskolas izglītības iestādei”
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018.gada 23.aprīlim, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets -„Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pirmskolas izglītības iestādei 2018.gadam”
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2018
Iepirkums Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: APP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.04.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Audriņu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611
Kontaktpersona: Einārs Aleksandrs Bindemanis, tel.64628241, 64628222, e-pasts: info@audrini.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2018
Iepirkums „Autostāvvietas izbūve F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” teritorijā un muzeja dzīvojamās mājas protezēšana”.
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 19.aprīlī plkst.10:00
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 19.aprīlī plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Autostāvvietas izbūve F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” teritorijā un muzeja dzīvojamās mājas protezēšana”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: Olga Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2018
Jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Ar iepirkuma komisijas 17.04.2018. lēmumu iepirkums izbeigts bez rezultāta.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2018
Sporta laukuma izbūves 1. kārtas būvprojekta realizācija Kaunatā
Iepirkuma nosaukums "Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta realizācija"
Identifikācijas Nr. KPP 2018/4
Publicēšanas datums IUB : 03.04.2018.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta : 2018. gada 16. aprīlis plkst.11.00, Rāznas iela 38., Kaunata, Rēzeknes novads
Kontaktpersona : Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr. 29224840 vai iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika 64667002.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2018
Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.:ASI 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:12.04.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām..
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontaktpersona: Irēna Kalinko, tel.28610839, e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2018
Atklātais konkurss “Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2018.-2019. gadā “
Identifikācijas Nr. - KPP 2018/3
Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība - piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 26. aprīlim plkst.11.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē Rāznas ielā 38., Kaunatā.
Publicēšanas datums IUB - 29.03.2018.
Pasūtītāja kontaktpersona - Antonija Gaveika tālr. 64667002, e-pasts - antonija.gaveika@kaunata.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2018
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām”
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma ziņojums
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2018
Būvprojekta “Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.04.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvprojekta "Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana" izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.03.2018
Pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Ilzeskalna pagastā vasaras sezonā
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 11.aprīlī plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Ilzeskalna pagastā vasaras sezonā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Juris Gailums tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk