Publicēts 14.03.2018
Iepirkums veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.03.2018. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
Iepirkums „ Kurināmās malkas iegāde Sakstagala pagasta iestāžu vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 27.marta plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets „ Kurināmās malkas iegāde Sakstagala pagasta iestāžu vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
“Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta” īstenošanai”
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta" īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.04.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
Degvielas piegāde Sakstagala un Kantinieku pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 27.marta plkst.11:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Sakstagala un Kantinieku pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2018
Autotransporta pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu -jaunatnes sporta skolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RN BJSS 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 23. martam plkst.14:00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skola
Iepirkuma priekšmets: Autotransporta pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu -jaunatnes sporta skolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldībā, 11. kabinetā, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Aldis Ciukmacis, tāl.nr. 64607181, e-pasts: sports@rdnet.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pirmskolas izglītības iestādei 2018.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 20. marts, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets -„Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pirmskolas izglītības iestādei 2018.gadam”
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2018
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.03.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.03.2018
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.03.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.02.2018
Autostāvvietas izbūve F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” teritorijā un muzeja dzīvojamās mājas protezēšana
Ar iepirkuma komisijas 13.03.2018. lēmumu iepirkums Sak.p.p 2018/1 “AUTOSTĀVVIETAS IZBŪVE F.TRASUNA MUZEJA “KOLNASĀTA” TERITORIJĀ UN MUZEJA DZĪVOJAMĀS MĀJAS PROTEZĒŠANA” ir pārtraukts, jo pretendentu piedāvātās līgumcenas ievērojami pārsniedz pasūtītāja pieejamo finansējumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.02.2018
Iepirkums malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: APP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.03.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Audriņu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611
Kontaktpersona: Aleksandrs Bindemanis, tel.64628222, e-pasts: info@audrini.lv
 Lasīt vairāk