Publicēts 16.10.2012
Saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/32
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 29.oktobris plkst.11.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu bērnu nams, Ezera ielā 23, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.10.2012
Saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/31
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 29.oktobris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.10.2012
Projektēšana un būvdarbi „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltā” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros
PSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes nov. LV-4630 , Latvija, izsludina iepirkuma procedūru ar identifikācijas Nr.MDZKSU 01/2012 projektēšana un būvdarbi „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltā” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvdarbi, kas tiks realizēts Maltas pagastā, Rēzeknes novads, ES KF finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros.
Līguma nolikumā ir izdarīti grozījumi. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 24.oktobris.
Pretendenti, kas ir izņēmuši nolikumu, grozījumu tekstu saņems pa pastu. Grozījumu teksts tiks izsūtīts 2012.gada 5.oktobrī.
Pārējie Pretendenti nolikumu ar veiktajiem grozījumiem var saņemt personīgi, sākot no 05.10.2012, katru darba dienu no plkst.09.00 līdz 17.00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12.00-13.00 pēc adreses – Parka iela 10, Malta, Rēzeknes novads, LV 4630, uzrādot apmaksas dokumentu par nolikuma saņemšanu. Maksa par nolikuma saņemšanu 20,00LVL + PVN, kas ieskaitāms PSIA Maltas DZKSU A/S GE Money Bank norēķinu kontā Nr. LV76BATR0051M00901700, bankas kods BATRLV2X ar norādi par nolikuma saņemšanu. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2012.gada 8. oktobra plkst. 10:00, Parka ielā 10, Maltā, Rēzeknes novads. Kontaktpersona Anna Pinka, tālr. 64631056 e-pasts: maltasdzksu@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2012
Lietota automobiļa iegāde Rēzeknes novada Rikavas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RPP2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 15.oktobris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Rikavas pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, Rikavas pagasts, Rikava, Jaunības iela 15, LV-4648
Iepirkuma priekšmets - viena lietota automobiļa iegāde Rēzeknes novada Rikavas pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada Rikavas pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, Rikavas pagasts, Rikava, Jaunības iela 15, LV-4648
Kontaktpersona - Andrejs Tārauds, tālrunis: 29388271, e-pasts: rikava@info.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.09.2012
Dricānu vidusskolas sporta zāles ģērbtuves skapju iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/29
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 8.oktobris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - Dricānu vidusskolas sporta zāles ģērbtuves skapju iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.09.2012
Gaigalavas saieta nama vienkāršotās rekonstrukcijas 2.posms
Gaigalavas saieta nama vienkāršotās rekonstrukcijas 2.posms
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 3.oktobris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Gaigalavas saieta nama vienkāršotās rekonstrukcijas 2.posms
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, 22.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.09.2012
Rēzeknes novada Maltas 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas un Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas metu izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 6.novebrim plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada Maltas 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas un Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas metu izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, 22.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, tālr.64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.09.2012
Rēzeknes novada Maltas 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas un Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas metu izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/26
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 19.oktobris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada Malats 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas un Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas metu izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, 22.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.09.2012
Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciema ūdenssaimniecības attīstībai
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2012/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 8.oktobris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciema ūdenssaimniecības attīstībai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr.64637599, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.09.2012
Būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 8.oktobris plkst.14.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu izpilde Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstībai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr.64637599, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk