Publicēts 28.08.2012
Kurināmā iegāde Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm
Iepirkuma identifikācijas numurs - GaPP 2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2012.gada 10.septembrim plkst.10-00
Pasūtījuma nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta pārvalde reģ.Nr.90000025304. Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Iepirkuma priekšmets - kokskaidu granulu iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldei, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
Kontaktpersona - Voldemārs Vabals, tālrunis: 64644537, e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2012
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - BPP 2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 27.septembris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Rēzeknes novads, LV-4612
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona - Arvīds Dunskis, tālr.64644644, 28378899, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.08.2012
Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas tehnisko projektu un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 21.septembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas tehnisko projektu un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, tālr.64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2012
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2012.-2013gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP 2012/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20. augusta plkst.10-00
Pasūtījuma nosaukums un adrese - KPP 2012/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20. augusta plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Kaunata, Rāznas 38, Rēzeknes novads LV-4622
Iepirkuma priekšmets - pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2012.-2013gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Kaunata, Rāznas 38, Rēzeknes novads LV-4622
Kontaktpersona - Marija Rukmane, tālrunis: 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.08.2012
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP SPP 2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 24.septembris plkst.14-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona - Vitālijs Muravskis, tālrunis/fakss 64644192, e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2012
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2012.-2013 gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP 2012/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20. augusta plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Kaunata, Rāznas 38, Rēzeknes novads LV-4622
Iepirkuma priekšmets - pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2012.-2013gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Kaunata, Rāznas 38, Rēzeknes novads LV-4622
Kontaktpersona - Marija Rukmane, tālrunis: 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2012
Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Kaunatas vidusskolas vajadzībām
iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2012/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 20.augustam plkst.10.00
Pasūtījuma nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē , Rāznas 38 Kaunatā, LV-4622
Iepirkuma priekšmets - Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē , Rāznas 38 Kaunatā, LV-4622
Kontaktpersona - Vladimirs Likovs, tel:. 28645915 e-pasts: Wlad51@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2012
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP 2012/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 20.08. plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rāznas 38 Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Iepirkuma priekšmets - Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rāznas 38 Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Kontaktpersona - Marija Rukmane tālr. 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.08.2012
Dricānu vidusskolas sporta zāles ģērbtuves skapju iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 13.augusts plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas sporta zāles ģērbtuves skapju iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.07.2012
Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde projekta “Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai robežpilsētās” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/23ERAF/ELRI
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 7.augusts plkst.10.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde projekta Nr. ELRI-177 "Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas - Latvijas - Krievijas robežpilsētās" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Keišs, tālr.6460717, e-pasts: andris.keiss@rds.lv
 Lasīt vairāk