Publicēts 03.09.2012
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltā
PSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes nov. LV-4630 , Latvija, izsludina iepirkuma procedūru ar identifikācijas Nr.MDZKSU 01/2012 projektēšana un būvdarbi „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltā” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvdarbi, kas tiks realizēts Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, ES KF finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros.
Nolikumu var saņemt personīgi, sākot no 06.09.2012., katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00 ar pusdienu pārtraukumu no plkst.12.00-13.00 šādā adresē - Parka iela 10, Malta, Rēzeknes novads, LV 4630, uzrādot apmaksas dokumentu par nolikuma saņemšanu. Maksa par nolikuma saņemšanu 20,00LVL+ PVN, kas ieskaitāms PSIA Maltas DZKSU A/S GE Money Bank norēķinu kontā Nr. LV76BATR0051M00901700, bankas kods BATRLV2X ar norādi par nolikuma saņemšanu. Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2012.gada 08. oktobrim plkst. 10.00, Parka ielā 10, Maltā, Rēzeknes novadā.
Kontaktpersona: Anna Pinka, tālr. 64631056 e-pasts: maltasdzksu@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.08.2012
Kurināmā iegāde Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm
Iepirkuma identifikācijas numurs - GaPP 2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2012.gada 10.septembrim plkst.10-00
Pasūtījuma nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta pārvalde reģ.Nr.90000025304. Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Iepirkuma priekšmets - kokskaidu granulu iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldei, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Gaigalavas pagasta pārvaldē, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
Kontaktpersona - Voldemārs Vabals, tālrunis: 64644537, e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2012
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - BPP 2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 27.septembris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Rēzeknes novads, LV-4612
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona - Arvīds Dunskis, tālr.64644644, 28378899, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.08.2012
Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas tehnisko projektu un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 21.septembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas tehnisko projektu un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, tālr.64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2012
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2012.-2013gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP 2012/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20. augusta plkst.10-00
Pasūtījuma nosaukums un adrese - KPP 2012/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20. augusta plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Kaunata, Rāznas 38, Rēzeknes novads LV-4622
Iepirkuma priekšmets - pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2012.-2013gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Kaunata, Rāznas 38, Rēzeknes novads LV-4622
Kontaktpersona - Marija Rukmane, tālrunis: 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.08.2012
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP SPP 2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 24.septembris plkst.14-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona - Vitālijs Muravskis, tālrunis/fakss 64644192, e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2012
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2012.-2013 gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP 2012/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20. augusta plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Kaunata, Rāznas 38, Rēzeknes novads LV-4622
Iepirkuma priekšmets - pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2012.-2013gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Kaunata, Rāznas 38, Rēzeknes novads LV-4622
Kontaktpersona - Marija Rukmane, tālrunis: 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2012
Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Kaunatas vidusskolas vajadzībām
iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2012/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 20.augustam plkst.10.00
Pasūtījuma nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē , Rāznas 38 Kaunatā, LV-4622
Iepirkuma priekšmets - Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē , Rāznas 38 Kaunatā, LV-4622
Kontaktpersona - Vladimirs Likovs, tel:. 28645915 e-pasts: Wlad51@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2012
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP 2012/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 20.08. plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rāznas 38 Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Iepirkuma priekšmets - Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rāznas 38 Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Kontaktpersona - Marija Rukmane tālr. 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.08.2012
Dricānu vidusskolas sporta zāles ģērbtuves skapju iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 13.augusts plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas sporta zāles ģērbtuves skapju iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk