Publicēts 23.01.2012
Lietota automobiļa iegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr. - KKP2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 31.01.2012. plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas 38, Kaunata, LV4622
Iepirkuma priekšmets - Lietota automobiļa iegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novads, Kaunata, Rāznas 38
Kontaktpersona - Marija Rukmane, tel. 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.01.2012
Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Dricānu vidusskolas sporta zālē
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/3ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 30.janvāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Dricānu vidusskolas sporta zālē
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.01.2012
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Kaunatas un Dubuļu ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2012/1ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012. gada 20. februāris pl.14.00
Pasūtītāja nosaukums - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde
Adrese - Kaunata Rāznas 38 Rēzeknes novads LV4622
Iepirkuma priekšmets - Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Kaunatas un Dubuļu ciemā
Dokumentu iesniegšanas vieta - Kaunata Rāznas 38
Kontaktpersona - Marija Rukmane tel.28330703,e pasts rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.01.2012
Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca”
Iepirkuma identifikācijas numurs - VSL 2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 16.janvāra plkst. 12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - SIA „Viļānu Slimnīca”, Rīgas ielā 57, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Iepirkuma priekšmets – Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā, LV-4650 21. kabinetā iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu
Kontaktpersona - SIA „Viļānu slimnīca”, Juris Vidiņš, tālr. 6 5681712, e-pasts: vilhospital@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.01.2012
Degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 16.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagsta pārvalde, „Pagastmāja” Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615, sekretāres kabinetā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.12.2011
Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP SPP/2011/01/ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 11.janvāris plkst. 17:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības, Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Iepirkuma priekšmets – Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” izstrāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona - Vitālijs Muravskis, Tālr./Fakss: 64644192, e-pasts info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.12.2011
Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/53ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 9.janvāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Voldemārs Deksnis, tālr.64644726, e-pasts: info@lendzi.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.12.2011
Degvielas piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/54
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 30.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.12.2011
Degvielas piegāde Tiskādu bērnu nama autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/55
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 11.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Tiskādu bērnu nama autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu bērnu nams, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.12.2011
Atkritumu savākšanas automašīnu piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - SIA ALAAS 2011/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2012.gada 13. februārim plkst. 11:00, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu
Pasūtītāja nosaukums un adrese - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, Adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas atkritumu savākšanas automašīnu piegāde SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” (SIA „ALAAS”)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” birojā „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633,
Kontaktpersona - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” valdes loceklis Aigars Metlāns, Tel.nr.: 64667440, Mob.t. 28359080, Faksa nr.: 64667440
 Lasīt vairāk