Publicēts 19.10.2010
Bērnu sporta rotaļu laukuma izveide Čornajas pagastā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/27EZF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 26.oktobris plkst.10.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Bērnu sporta rotaļu laukuma izveide Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona – Oļegs Kvitkovskis, tālr.26136507, e-pasts:info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.10.2010
Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta „Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcija” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/25ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 12.oktobris plkst.10.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Ielu seguma atjaunošana un auto stāvvietas izbūve Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta ciemā Ilzeskalns
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 17.kabinets (pieņemamā telpa),
Kontaktpersona – Juris Gailums, tālr.64644580, e-pasts:info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2010
Tehniskā projekta izgatavošana ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/078 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā" ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/23ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 29.septembris plkst.15.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Tehniskā projekta izgatavošana ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 17.kabinets (pieņemamā telpa),
Kontaktpersona – Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683, e-pasts: info@silmala.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2010
Tehniskā projekta izgatavošana ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/077 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā" ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/22ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 29.septembris plkst.14.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Tehniskā projekta izgatavošana ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 17.kabinets (pieņemamā telpa),
Kontaktpersona – Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683, e-pasts: info@silmala.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.08.2010
Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot slimnīcas pārprofilēšanu no stacionāro uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Iepirkuma identifikācijas numurs - VSL2010/1ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2010.gada 16.augusts līdz 2010. gada 31. decembrim
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rīgas iela 57, Viļāni, Viļānu novads, LV 4650
Iepirkuma priekšmets - “Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot slimnīcas pārprofilēšanu no stacionāro uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu“.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – SIA "Viļānu slimnīca" 24. kabinets
Kontaktpersona - SIA "Viļānu slimnīca" valdes priekšsēdētājs Juris Galerijs Vidiņš
Tālrunis: 29418767, 64662284
Fakss: 64662620
e-pasts: vilhospital@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.07.2010
Bērnu rotaļu laukuma konstrukciju izveide un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/14ERAF/LATLIT
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 28.jūlijs plkst.10.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Bērnu rotaļu laukuma konstrukciju izveide un uzstādīšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta Nr.LLI-010 „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.07.2010
Koka konstrukciju izgatavošana un uzstādīšana Lubāna ezera pludmales labiekārtošanai
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/15ERAF/LAT LIT
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 3.augusts plkst.10.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Koka konstrukciju izgatavošana un uzstādīšana Lubāna ezera pludmales labiekārtošanai Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta Nr.LLI-010 „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona – Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.07.2010
Ūdenstūrisma attīstības centra elektroapgādes darbi
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/13ERAF/LATLIT
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 28.jūlijs plkst.11.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Ūdenstūrisma attīstības centra elektroapgādes darbi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta Nr.LLI-010 „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.07.2010
Par rezultātiem konkursā Būvniecības darbi Maltas, Tiskādu un Adamovas sanatorijas internātpamatskolās
Ar iepirkuma komisijas 21.06.2010. lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Latgalija", līgumcena: 227302 LVL (bez PVN)
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2010
Dricānu vidusskolas sporta zāles tehniskā projekta izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/07
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010.gada 9.jūnijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas sporta zāles tehniskā projekta izstrāde, saskaņā ar skiču projektu „Dricānu vidusskolas sporta zāle – jaunbūve” un projektēšanas uzdevumu, kā arī autoruzraudzības veikšana būvniecības laikā.
Paredzamā līgumcena - līdz 20000,00 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601, 17.kabinets (pieņemamā telpa)
Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:
 Lasīt vairāk