Publicēts 29.07.2011
Vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/34
Iepirkuma priekšmets - Vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 22.augusts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, t. 64607171
E pasts - larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.07.2011
Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/35ELFLA
Iepirkuma priekšmets - Nautrēnu pagasta sporta halles - kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 22.augusts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Līvija Plavinska, t. 29468107
E pasts - livija.plavinska@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2011
Administratīvās ēkas jumta un iekštelpu remontdarbi
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/32
Iepirkuma priekšmets - Administratīvās ēkas jumta un iekštelpu remontdarbi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 26.jūlijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Jānis Volks, t. 64607175
E pasts - janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2011
Ūdensvada tīklu paplašināšana un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, esošo kanalizācijas tvertņu rekonstrukcija projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuški”
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/33ERAF
Iepirkuma priekšmets - Ūdensvada tīklu paplašināšana un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, esošo kanalizācijas tvertņu rekonstrukcija projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuški" ietvaros
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 26.jūlijs plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Sergejs Bašmakovs, t. 64646741
E pasts - info@makonkalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.07.2011
Malkas piegādei Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm 2011./2012. g. apkures sezonai
Iepirkuma identifikācijas numurs - BPP2011/1m
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 25. jūlijs plkst.17.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV – 4612
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgles pagasta pārvaldē.
Kontaktpersona - Arvīds Dunskis, t. 28378899
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.07.2011
Rēzeknes novada Griškānu pagasta autoceļu “Janapole – Janapoles ciems”, “Staroščiki – Tuči – Janapole”, Dreizi – Vipinga” un Jaunās ielas rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/31ELFLA
Iepirkuma priekšmets - Rēzeknes novada Griškānu pagasta autoceļu "Janapole - Janapoles ciems", "Staroščiki - Tuči - Janapole", "Dreizi - Vipinga" un Jaunās ielas rekonstrukcija
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 25.jūlijs plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknes, LV - 4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Irēna Gžibovska, t. 29465766
E pasts - info@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.07.2011
Kokskaidu granulu iegāde 2011./2012. gada apkures sezonai
Iepirkuma identifikācijas numurs - PPP 2011/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20. jūlijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Pušas pagasta pārvalde
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldē, lietvedei.
Kontaktpersona - Vitālijs Butlers, t. 26334066
E pasts - valija.jekimova@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2011
Degvielas piegāde un palīgpakalpojumu sniegšana Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam 2011.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 28.jūlijs plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknes, LV - 4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, t.64607170
E pasts - andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2011
Griškānu pagasta autoceļu “Janapole – Janapoles ciems”, “Staroščiki – Tuči – Janapole”, Dreizi – Vipinga” un Jaunās ielas rekonstrukcija (pārtraukts)
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/29ELFLA
Iepirkuma priekšmets - Griškānu pagasta autoceļu "Janapole - Janapoles ciems", "Staroščiki - Tuči - Janapole", "Dreizi - Vipinga" un Jaunās ielas rekonstrukcija
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 4.jūlijs plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknes, LV - 4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Irēna Gžibovska, t.29465766
E pasts - info@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2011
Griškānu pagasta autoceļu Nr.1 “Staroščiki – Račeva” un Nr.48 “Staroščiki – Račeva” rekonstrukcija (pārtraukts)
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/30ELFLA
Iepirkuma priekšmets - Griškānu pagasta autoceļu Nr.1 "Staroščiki - Račeva" un Nr.48 "Staroščiki - Račeva" rekonstrukcija
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 4.jūlijs plkst.15.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknes, LV - 4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Irēna Gžibovska, t. 29465766
E pasts - info@griskani.lv
 Lasīt vairāk