Publicēts 30.07.2012
Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde projekta “Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai robežpilsētās” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/23ERAF/ELRI
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 7.augusts plkst.10.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde projekta Nr. ELRI-177 "Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas - Latvijas - Krievijas robežpilsētās" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Keišs, tālr.6460717, e-pasts: andris.keiss@rds.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2012
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2012.-2013.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 10.augusts plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Dricānu pagasta pārvalde, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2012.-2013.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Dricānu pagasta pārvalde, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads LV-4615 (pie lietvedes)
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr.: 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2012
Ančupānu meža parka seguma vienkāršota rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/22ERAF/ELRI
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 7.augusts plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Ančupānu meža parka seguma vienkāršota rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.07.2012
Dricānu vidusskolas sporta zāles apskaņošanas sistēmas ierīkošana
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 30.jūlijs plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas sporta zāles apskaņošanas sistēmas ierīkošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2012
Akmeņogļu iegāde Tiskādu bērnu nama apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 30.jūlijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Akmeņogļu iegāde Tiskādu bērnu nama apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu bērnu nams, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2012
Akmeņogļu iegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 30.jūlijs plkst.11.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Akmeņogļu iegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts:tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.07.2012
Gaigalavas sieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija. Papilddarbi: zāles vienkāršotā rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/18ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 20.jūlijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Gaigalavas saieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija. Papilddarbi: zāles vienkāršotā rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2012
„Tehniskā projekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 ietva
Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP FPP 2012/3ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 05.07.2012. plkst.14:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde, c.Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4623
Iepirkuma priekšmets – Tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana un akceptēšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130, kā arī autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde, c.Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4623
Kontaktpersonas: Larisa Vinogradova, tel. 64607171, e-pasts: Larisa.Vinogradova@rdc.lv
Anita Verčinska, tel. 64644892, e-pasts: Anita.Verčinska@feimani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2012
Ķimikāliju, filtru un rezerves daļu, piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”
Iepirkuma identifikācijas numurs – SIA ALAAS 2012/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 09.07.2012. plkst.11:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Ķimikāliju, filtru un rezerves daļu, piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633
Kontaktpersona: Aigars Metlāns, tel. 28359080, e-pasts: austrumlatgale2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2012
Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta Pilcenes filiāles ēkas rekonstrukcija
Identifikācijas numurs - RNP 2012/17
Iepirkums pārtraukts
Iemesls: Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu tika pieņemts, sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus un papildinājumus būvdarbu apjomu sarakstos.
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.06.2012.
 Lasīt vairāk