Publicēts 14.06.2012
„Kvadraciklu iegāde projektā „Zivju resursu aizsardzība Bērzgales pagasta ezeros”
Iepirkuma identifikācijas numurs – BPP 2012/2
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 27.06.2012.plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese- Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4612
Iepirkuma priekšmets – „Kvadraciklu iegāde projektā „Zivju resursu aizsardzība Bērzgales pagasta ezeros” ietvaros
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4612
Kontaktpersona – Arvīds Dunskis, t. 28378899, e- pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.06.2012
Dricānu vidusskolas sporta zāles inventāra piegāde un uzstādīšanā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/16
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas sporta zāles inventāra piegāde un uzstādīšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2012
Ančupānu meža parka seguma vienkāršota rekonstrukcija
Iepirkuma pārtraukums
Iemesls: Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu tika pieņemts, sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm būvdarbu apjomos un tehniskajā projektā
Lēmuma pieņemšanas datums 13.06.2012
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2012
Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca”
Iepirkuma identifikācijas numurs - VSL 2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 15.jūnija plkst. 12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - SIA „Viļānu Slimnīca”, Rīgas ielā 57, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Iepirkuma priekšmets – Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā, LV-4650 21. kabinetā iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu
Kontaktpersona - SIA „Viļānu slimnīca”, Juris Vidiņš, tālr. 6 5681712, e-pasts: vilhospital@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.05.2012
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām”, līguma Nr. KPFI-10/75 ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 4.jūnijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, līguma Nr. KPFI-10/75 ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Terēzija Kruste, tālr.64607205, e-pasts: terezija.kruste@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.05.2012
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām”, līguma Nr. KPFI-10/79 ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 4.jūnijs plkst.10.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, līguma Nr. KPFI-10/79 ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Terēzija Kruste, tālr.64607205, e-pasts: terezija.kruste@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2012
Malkas iegāde Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm
Iepirkuma identifikācijas numurs – BPP 2012/1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 04.06.2012.plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese- Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4612
Iepirkuma priekšmets – „Malkas iegāde Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4612
Kontaktpersona – Arvīds Dunskis, mob.telef. 28378899, e- pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2012
Cietā kurināmā apkures katla piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs- KPP2012/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 30.05.2012 plkst.9.00.
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības, Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets- Cietā kurināmā apkures katla piegāde un uzstādīšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rāznas 38, Kaunata ,Rēzeknes novads
Kontaktpersona- Marija Rukmane tālr .28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2012
Rāznas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 28.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rāznas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Terēzija Kruste, tālr.64607205, e-pasts: terezija.kruste@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2012
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes autotransportam 2012.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs -MPP 2012/1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2012.gada 27.aprīlis plkst. 8.05
Pasūtītāja nosaukums un adrese- Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts , Rēzeknes novads, LV-4626
Iepirkuma priekšmets- Degvielas piegāde Mākoņkalna pagasta pārvaldes vajadzībām 2012.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Mākoņkalna pagasta pārvalde , Skolas ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts , Rēzeknes novads, LV-4626
Kontaktpersona - Sergejs Bašmakovs , tālrunis 29224840, e-pasts: sergejs.basmakovs@makonkalns.lv
 Lasīt vairāk