Publicēts 17.04.2012
Degvielas piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes vajadzībām 2012.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - SAK.P.P 2012/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 3.maijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagaka pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes vajadzībām 2012.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Sakstagala pagasta pārvalde,Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona - Roberts Majors, tālr.29434684, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.04.2012
Pārtikas produktu piegāde Sakstagala pamatskolai un Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādei 2012.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - SAK.P.P 2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 3.maijs plkst.10.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagaka pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Sakstagala pamatskolai un Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādei 2012.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Sakstagala pagasta pārvalde,Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona - Olga Muravjova, tālr.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.04.2012
Stoļerovas pagasta saieta nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/10ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 27.aprīlis plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Stoļerovas pagasta saieta nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Sanita Puncule, tālr.26416777, e-pasts: sanitapuncule@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2012
Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2012.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 17.aprīlis plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2012.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2012
Vertikālā pacēlāja, personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem, un pievadu izbūve
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 17.aprīlis plkst.11.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Vertikālā pacēlāja, personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem, un pievadu izbūve
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2012
Malkas iegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2012/5
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 20.03.2012. plkst.10.00
Pasūtītājs - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde, reģ. nr. 90000048608, Rāznas 38 Kaunata , Rēzeknes novads, LV4622
Iepirkuma priekšmets - Malkas iegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldei
Kontaktpersona - M.Rukmane, Tel.28330703, e- pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2012
Vertikālā pacēlāja, personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem, un pievadu izbūve
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/7
Iepirkuma procedūra pārtraukta. Iepirkuma pārtraukšanas pamatojums - vienīgā pretendenta piedāvātā cena pārsniedz paredzamo iepirkuma cenu (nolikuma 7.1.6.apakšpunkts). Lēmuma pieņemšanas datums - 2012.gada 28.marts.
2012. g. 12. marts
Malkas iegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2012/5
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 20.03.2012. plkst.10.00
Pasūtītājs - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde, reģ. nr. 90000048608, Rāznas 38 Kaunata , Rēzeknes novads, LV4622
Iepirkuma priekšmets - Malkas iegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldei
Kontaktpersona - M.Rukmane, Tel.28330703, e- pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.03.2012
Malkas iegāde Rēzeknes novada Čornajas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - ČPP 2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 20.marts plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Čornajas pagasta pārvalde,Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Iepirkuma priekšmets – Malkas iegāde Rēzeknes novada Čornajas pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona - Oļegs Kvitkovskis, tālr.64637598, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.03.2012
Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki”
Iepirkuma identifikācijas numurs - SIA “ALAAS” 2012/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2012.gada 13.marta plkst. 11:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā Križevņiki, saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - SIA „ALAAS”, adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Aigars Metlāns 28359080; 64667440, e-pasts: austrumlatgale@navigator.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.02.2012
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - SAK.P.P 2012/1ERAF
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 2.maijs plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagaka pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona - Roberts Majors, tālr.29434684, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk