Publicēts 15.02.2012
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 24.februāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.02.2012
Malkas piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2012.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 29.februāra plkst. 13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola, reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Iepirkuma priekšmets – Malkas piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2012.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 9.30 līdz plkst. 15.30)
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 28610839; e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.02.2012
Būvuzraudzības pakalpojumi projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas un Dubuļu ciemā”
Iepirkuma identifikācijas - KPP/2012/3ERAF
Pieteikumu iesniegšanas datums - 2012. gada 20. februāris plkst.14.00
Pasūtītājs - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, reģ. nr.90000048608
Adrese - Rāznas 38, Kaunata, Rēzeknes novads, LV 4622
Iepirkuma priekšmets - Būvuzraudzības pakalpojumi projekta ''Udenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas un Dubuļu ciemā" ietvaros
Kontaktpersona - Marija Rukmane, t. 28330703 e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2012
Malkas piegāde Rēzeknes novada Dricānu pagasta pārvaldes un izglītības iestāžu vajadzībām 2012.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2012/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 29.februāra plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048538, adrese: Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Malkas piegāde Rēzeknes novada Dricānu pagasta pārvaldes un izglītības iestāžu vajadzībām 2012.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvaldē pie sekretāres
Kontaktpersona - Marija Zahare; tālrunis 64644069 ; e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.02.2012
Jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 20.februāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2012
Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - SIA ALAAS 2012/1KF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 27.februāris plkst.11.00, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu
Pasūtītāja nosaukums un adrese - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” birojs, „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633
Kontaktpersona - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” valdes loceklis Aigars Metlāns, t. 64667440 un 28359080, Fakss 64667440
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2012
Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca”
Iepirkuma identifikācijas numurs - VSL 2012/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 14.februāris plkst.12.00, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītas vēstules veidā
Pasūtītāja nosaukums un adrese - SIA „Viļānu Slimnīca”, Rīgas ielā 57, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Iepirkuma priekšmets – Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā, LV-4650 21. kabinetā
Kontaktpersona - SIA „Viļānu slimnīca”, Juris Vidiņš, tālr. 29418767, e-pasts: vilhospital@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2012
Lietota automobiļa iegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr. - KKP2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 31.01.2012. plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas 38, Kaunata, LV4622
Iepirkuma priekšmets - Lietota automobiļa iegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novads, Kaunata, Rāznas 38
Kontaktpersona - Marija Rukmane, tel. 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.01.2012
Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Dricānu vidusskolas sporta zālē
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/3ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 30.janvāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Dricānu vidusskolas sporta zālē
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.01.2012
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Kaunatas un Dubuļu ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2012/1ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012. gada 20. februāris pl.14.00
Pasūtītāja nosaukums - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde
Adrese - Kaunata Rāznas 38 Rēzeknes novads LV4622
Iepirkuma priekšmets - Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Kaunatas un Dubuļu ciemā
Dokumentu iesniegšanas vieta - Kaunata Rāznas 38
Kontaktpersona - Marija Rukmane tel.28330703,e pasts rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk