Publicēts 12.12.2011
Automobiļa piegāde Adamovas speciālajai internātpamatskolai
Iepirkuma priekšmets – Automobiļa piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2011/2
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola, reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 20.decembrim plkst.12-30 Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst.9-30 līdz plkst.15-30).
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 28610839 ; e-pasts: ruderen@inbox.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2011
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012.mācību gadā
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012. mācību gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2011/3
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola,reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Piedāvājumi iesniedzami – līdz 2011.gada 20.decembrim plkst.13-00 Adamovas speciālajā internātpamatskolā pie sekretāres (darbdienās no plkst.9-30 līdz plkst.15-30)
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 28610839; e-pasts: ruderen@inbox.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2011
Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādei
Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādei
Iepirkuma identifikācijas numurs - IPP 2011/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 19.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4619
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4619, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30)
Kontaktpersona - Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Reņa Gailuma, t. 64644563, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2011
Jauna vieglā automobiļa iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/48
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 30.decembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Jauna vieglā automobiļa iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.646407170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.11.2011
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/47ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 7.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)" otrās kārtas ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.646407185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2011
Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Strūžānu pagastā
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP 2011/46ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 16.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Strūžānu pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Vilis Tutins, tālr.64640644, e-pasts: struzanu_pagasts@navigator.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.11.2011
Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta „Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs – OPP 2011/1 ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 17.novembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, Ozolmuižas ciems,Ozolmuiža, Rēzeknes novads, LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, Ozolmuižas ciems,Ozolmuiža, Rēzeknes novads, LV-4633 ‘
Kontaktpersona - Marija Petrovska, tālr.64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2011
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP 2011/2ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 28.novembris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvalde, c.Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4621
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvalde, c.Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona - Marija Vasiļjeva, tālr.64640644, e-pasts: marija.vasiljeva@kantinieki.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.10.2011
Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/45ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 28.novembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.10.2011
Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi – Tiskādu speciālās ipsk. rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/43
Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi - Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 2.decembris plkst.11.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
2011.gada 14.novembrī ir veikti sekojošie grozījumi atklāta konkursa nolikumā:
• 3.1.9. punkts iztekts šādā redakcija: "Termogrāfijas un standartizētā blīvējuma pārbaužu speciālista kvalifikāciju pierādošā dokumenta kopija un pieredzes apraksts (10.pielikums);
• nolikums papildināts ar 10.pielikumu - tabulas forma par pieredzi termogrāfijas darbu un standartizētā blīvējuma pārbaužu veikšanā;
• 3.2.1.punktā vārdi "2.pielikums" aizstāti ar vārdiem "3.pielikums";
• 3.2.3.punkts pēc vārdiem "Tehniskajā piedāvājumā iekļauj" papildināts ar vārdiem "piedāvāto tehniskā projekta risinājumu aprakstu un aprēķinus, kas pamato izvēlēto tehnoloģiju un risinājumus, lai nodrošinātu projektā nepieciešamo sasniedzamo energoefektivitātes mērķi apkurei 15 kWh/m2 gadā";
• 4.2.punkts pēc vārdiem "No piedāvājumiem, kas atbilst šī nolikuma 1.6.punktā noteiktajām noformēšanas prasībām" papildināts ar vārdiem "3.2.-3.3.punktā noteiktajām prasībām" un tālāk pēc nolikuma teksta.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2011.gada 2.decembrim plkst.11-30, sakarā ar ko ir veikti attiecīgie grozījumi Nolikuma 1.5.1., 1,5.2., 1.6.3. apakšpunktos.
 Lasīt vairāk