Publicēts 04.01.2012
Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca”
Iepirkuma identifikācijas numurs - VSL 2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 16.janvāra plkst. 12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - SIA „Viļānu Slimnīca”, Rīgas ielā 57, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Iepirkuma priekšmets – Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā, LV-4650 21. kabinetā iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu
Kontaktpersona - SIA „Viļānu slimnīca”, Juris Vidiņš, tālr. 6 5681712, e-pasts: vilhospital@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.01.2012
Degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2012/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 16.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagsta pārvalde, „Pagastmāja” Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615, sekretāres kabinetā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.12.2011
Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP SPP/2011/01/ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 11.janvāris plkst. 17:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības, Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Iepirkuma priekšmets – Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” izstrāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona - Vitālijs Muravskis, Tālr./Fakss: 64644192, e-pasts info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.12.2011
Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/53ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 9.janvāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Voldemārs Deksnis, tālr.64644726, e-pasts: info@lendzi.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.12.2011
Degvielas piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/54
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 30.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.12.2011
Degvielas piegāde Tiskādu bērnu nama autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/55
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 11.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Tiskādu bērnu nama autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu bērnu nams, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.12.2011
Atkritumu savākšanas automašīnu piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - SIA ALAAS 2011/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2012.gada 13. februārim plkst. 11:00, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu
Pasūtītāja nosaukums un adrese - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, Adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas atkritumu savākšanas automašīnu piegāde SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” (SIA „ALAAS”)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” birojā „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633,
Kontaktpersona - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” valdes loceklis Aigars Metlāns, Tel.nr.: 64667440, Mob.t. 28359080, Faksa nr.: 64667440
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.12.2011
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/52
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 24.janvāris plkst.14.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu bērnu nams, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2011
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/51
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 24.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2011
Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - SIA ALAAS 2011/5KF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2012.gada 25.maijs plkst.11.00, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu
Pasūtītāja nosaukums un adrese - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”, Adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Konceptuālajiem rasējumiem (B pielikums)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” birojā „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads LV-4633,
Kontaktpersona - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” valdes loceklis Aigars Metlāns, Tel.nr.: 64667440, Mob.t. 28359080, Faksa nr.: 64667440
 Lasīt vairāk