Publicēts 20.12.2011
Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta
Iepirkuma identifikācijas numurs - SIA ALAAS 2011/6KF
Kontaktpersona - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” valdes loceklis Aigars Metlāns, Tel.nr.: 64667440, Mob.t. 28359080, Faksa nr.: 64667440

Iepirkuma procedūra pārtraukta!!!
2011. g. 16. decembris
Būvdarbu veikšana Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta "Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija" ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/50ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 3.janvāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu veikšana Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta "Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Marija Petrovska, tālr.64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.12.2011
Automobiļa iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/49
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 30.decembris plkst.10.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Automobiļa iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2011
Malkas piegāde Ilzeskalna pagasta katlu mājai 2012.gadam
Iepirkuma priekšmets – Malkas piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - IPP 2011/3
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 28. decembrim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē: „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads LV-4619, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30)
Kontaktpersona: Ilzeskalna pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Juris Gailums, tālrunis: 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2011
Automobiļa piegāde Adamovas speciālajai internātpamatskolai
Iepirkuma priekšmets – Automobiļa piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2011/2
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola, reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 20.decembrim plkst.12-30 Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst.9-30 līdz plkst.15-30).
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 28610839 ; e-pasts: ruderen@inbox.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2011
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012.mācību gadā
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2011./2012. mācību gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2011/3
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola,reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Piedāvājumi iesniedzami – līdz 2011.gada 20.decembrim plkst.13-00 Adamovas speciālajā internātpamatskolā pie sekretāres (darbdienās no plkst.9-30 līdz plkst.15-30)
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 28610839; e-pasts: ruderen@inbox.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2011
Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādei
Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādei
Iepirkuma identifikācijas numurs - IPP 2011/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 19.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4619
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4619, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30)
Kontaktpersona - Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Reņa Gailuma, t. 64644563, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.12.2011
Jauna vieglā automobiļa iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/48
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 30.decembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Jauna vieglā automobiļa iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.646407170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.11.2011
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/47ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 7.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)" otrās kārtas ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.646407185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2011
Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Strūžānu pagastā
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP 2011/46ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 16.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Strūžānu pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Vilis Tutins, tālr.64640644, e-pasts: struzanu_pagasts@navigator.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.11.2011
Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta „Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs – OPP 2011/1 ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 17.novembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, Ozolmuižas ciems,Ozolmuiža, Rēzeknes novads, LV-4633
Iepirkuma priekšmets – Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, Ozolmuižas ciems,Ozolmuiža, Rēzeknes novads, LV-4633 ‘
Kontaktpersona - Marija Petrovska, tālr.64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk