Publicēts 17.10.2011
Maltas spec.intpsk. katlu mājas un apkures sistēmas rekonstrukcija – siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/41
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 25.oktobris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Maltas speciālās internātpamatskolas katlu mājas un apkures sistēmas rekonstrukcija - siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersonas - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv, Anita Bringule, tālr.64607177, e-pasts: anita.bringule@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2011
Elektroapgādes ārējo tīklu ierīkošana projekta “Rēzeknes novada Griškānu pagasta autoceļa Nr.25 “Dreizi – Vipinga” rekonstrukcija” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/40ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 24.oktobris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Elektroapgādes ārējo tīklu ierikošana projekta "Rēzeknes novada Griškānu pagasta autoceļa Nr.25 "Dreizi - Vipinga" rekonstrukcija" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Irēna Gžibovska, tālr.29465766, e-pasts: info@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.10.2011
Gaigalavas saieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/39ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 10.novembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Gaigalavas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija un teritoijas labiekārtošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.09.2011
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” pirmās kārtas ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/38ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 27.septembris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)" pirmās kārtas ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.09.2011
Celtniecības preču iegāde Pušas pagasta pārvaldes iestādēm
Iepirkuma identifikācijas numurs – PPP 2011/04
Pasūtītājs - Rēzeknes novada Pušas pagasta pārvalde
Piedāvājums jāiesniedz līdz 26.09.2011 plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldē, lietvedei
Kontaktpersona - Vitālijs Butlers, t. 26334066
E pasts – valija.jekimova@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.09.2011
Kokskaidu granulu iegāde 2011./2012. gada apkures sezonai
Iepirkuma identifikācijas numurs – PPP 2011/03
Pasūtītājs - Rēzeknes novada Pušas pagasta pārvalde
Piedāvājums jāiesniedz līdz 26.09.2011 plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldē, lietvedei
Kontaktpersona - Vitālijs Butlers, t. 26334066
E pasts – valija.jekimova@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.09.2011
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2011. – 2012. gadam
Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2011.-2012gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs – KPP2011/12
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Kaunata, Rāznas 38,, Rēzeknes novads, LV-4622
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 21.septembrim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē: Kaunatai, Rāznas38, Rēzeknes novads LV-4622 pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.13.00.)
Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Rukmane, tālrunis: 28330703 e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.09.2011
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/37
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 7.oktobris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.08.2011
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2011. – 2012. gadam
Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2011.-2012gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2011/1
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 7.septembrim plkst.11-00 Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldē: Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads LV-4615, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30)
Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Modris Kojārs, tālrunis: 64644069, e-pasts: modris.kojars@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.08.2011
Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmā kārta
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/36ELFLA
Iepirkuma priekšmets – Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmā kārta
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 19.septembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
 Lasīt vairāk